SVET ZAVODA

SVET ZAVODA

Naloge SVETA ZAVODA so opredeljene v  ZAKONU O FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.
Svet zavoda Otona Župančiča šteje 11 članov in sicer 5 predstavnikov vrtca, 3 predstavnike staršev in 3 predstavnike ustanovitelja. Predsednik Sveta zavoda je predstavnik ustanovitelja g. Aleš Dakić.

VSEBINE:

 • Pregled poročila o uresničevanju LND za šolsko leto .
 • Ocena delovne uspešnosti ravnateljice.
 • Informacije o stanju neplačanih oskrbnin.
 • Potrditev LND za šolsko leto.
 • Pregled in sprejem poslovnega poročila.
 • Seznanitev s planom porabe sredstev pridobljenih v »Skladu vrtca«.
 • Obravnava in potrditev zaključnega računa za leto .
 • Obravnava finančnega načrta za leto.
 • Seznanjanje z izvajanjem LND preko celega leta.   
 • Poročanje o investicijah, sprotnem vzdrževanju in nakupih.
 • Potrditev novih pravilnikov.
 • Aktualne teme in vsebine.
 • Izpeljava postopka imenovanja ravnatelja.
 • Vprašanja, predlogi, pobude, pohvale.
Accessibility