DEJAVNOSTI V VRTCU

DEJAVNOSTI V VRTCU

DNEVNI PROGRAM

Dnevni program izvajamo v trajanju 6 do 9 ur v času med 5.30 in 16.30, oziroma 17.00 uro.

Strokovna podlaga programa je nacionalni dokument »Kurikulum za vrtce«, ki omogoča strokovno načrtovanje, kakovostno delo in življenje v vrtcu.

Kvalitetno izvajanje programa dosegamo s stalnim strokovnim izobraževanjem strokovnih delavcev in z dobrim poznavanjem razvojnih značilnosti otrok v posamezni starosti.

Tako ustvarjamo pogoje za individualni razvoj vsakega otroka, za njegovo varno, zdravo in zadovoljno otroštvo.

V okviru dnevnega programa izvajamo še prilagojeni  program za otroke s posebnimi potrebami.
Prilagojeni program izvaja specialna pedagoginja po individualiziranem programu z vključevanjem fizioterapevtke.

Otrokom s posebnimi potrebami v rednih oddelkih nudi pomoč mobilna specialna pedagoginja.

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

1. V IZVEDBI STROKOVNIH DELAVCEV VRTCA

 • Različne oblike bralnih značk v skupinah
 • Knjigobube
 • Ciciuhec
 • Zeleni nahrbtnik
 • Sodelovanje v likovnih natečajih, aktualnih projektih
 • Ustvarjalnice
 • Pevski zbor za otroke
 • Dramske urice za otroke
 • Pravljične urice

Sodelovali bodo vsi otroci posameznih skupin, kjer se bodo strokovne delavke za izvedbo vsebine odločile.

2. V IZVEDBI ZUNANJIH IZVAJALCEV

 • Angleške urice v izvedbi BIP
 • Športne urice v izvedbi ANLIFE
 • Lutkovni abonma v izvedbi Miškinega gledališča Ku-kuc

Plesne urice v izvedbi Plesna Zvezda

ŠPORTNE DEJAVNOSTI

 • Drsanje
 • Smučarski tečaj
 • Kros
 • Izleti
 • Vadba v telovadnici
 • Mali sonček
 • Letovanje
 • Planinski tabor
 • Vrtec v naravi
 • Rolanje
 • Pohod po poti spominov in tovarištva
Accessibility