VRTEC

OTONA ŽUPANČIČA

Vse slike na spletni strani so last Vrtca Otona Župančiča.

Slike in druga gradiva je dovoljeno pregledovati, obdelovanje, posredovanje, kopiranje ali objavljanje brez soglasja upodobljenih ali imenovanih ni dovoljeno.

PROJEKTI

EKO ŠOLA

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki. Vsako leto najuspešnejšim ustanovam podeljujejo mednarodna priznanja – zelene zastave. Vrtec Otona Župančiča jo je pridobil leta 2011 in vsako leto potrjuje ekološko delovanje vrtca. To je tudi edino javno in mednarodno priznanje slovenskim ustanovam za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education) 

EKO ŠOLA

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki. Vsako leto najuspešnejšim ustanovam podeljujejo mednarodna priznanja – zelene zastave. Vrtec Otona Župančiča jo je pridobil leta 2011 in vsako leto potrjuje ekološko delovanje vrtca. To je tudi edino javno in mednarodno priznanje slovenskim ustanovam za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education)

STRPEN VRTEC

Pomahajmo v svet« je mednarodni projekt, preko katerega otroke vsega sveta v vrtcih med seboj povezuje preko video omrežja, kjer se lahko v živo vidijo, si pomahajo in naučijo prvih tujih besed. Namen projekta je, da otroke preko različnih dejavnosti navajamo na rahljanje stereotipov, predsodkov, nestrpnosti do drugače mislečih, do tujcev, do ljudi s posebnimi potrebami, do starejših, itd.

PLANET ZEMLJA

Društvo Planet Zemlja, katerega poslanstvo je komuniciranje okoljevarstvenih tem, je v letu 2010 prvič razpisalo vseslovenski natečaj za pridobitev naziva PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA – VRTEC. V delo društva so se preko projektov vključile tudi različne skupine vrtca Otona Župančiča saj želimo doseči, da bi odgovoren odnos do sočloveka, vseh živih bitij in narave, postal način življenja.

PORAJAJOČA SE PISMENOST

Zavod RS za šolstvo izvaja projekt Porajajoča se pismenost. Zaradi ugotovitev, ki jih prinaša Nacionalna strategija za razvoj pismenosti in zaradi novejših spoznanj o razvoju in učenju malih otrok, da se učenje pismenosti začenja že zgodaj v otroštvu, torej že pred učenjem akademske oziroma formalne pismenosti Raziskave so pokazale, da je vrtec “varovalni dejavnik” za razvoj govora in mišljenja, predvsem v obdobju med enim in tremi leti. Vrtec Otona Župančiča je v projekt vključen od samega začetka.

ZDRAVJE V VRTCU

Program Zdravje v vrtcu je del nacionalnega programa, s katerim so na ZZV Ljubljana pričeli v letu 2006. Tudi vrtec Otona Župančiča se je že prvo leto aktivno vključil v dejavnosti in vsako leto sledimo aktualnim temam ZZV. S programom želimo vplivati predvsem na preprečevanje in obvladovanje nastanka bolezni.

VARNO S SONCEM

Program VARNO S SONCEM je usmerjen k seznanjanju predšolskih otrok o škodljivih posledicah delovanja sončnih žarkov in ukrepih s katerimi lahko nastanek teh posledic učinkovito preprečimo oz. zmanjšamo. Program je nastal kot prizadevanje za izboljšanje stanja v Sloveniji zaradi zaskrbljujočih epidemioloških podatkov o naraščanju števila rakavih obolenj kože pri nas.

NAGOVOR RAVNATELJICE

Spoštovani.

Za nami je več kot 50 letna tradicija. Delujemo na petih lokacijah, v katerih je 41 oddelkov vseh starostnih obdobij in oddelkom za otroke s posebnimi potrebami. Strokovno podlago za delo v vrtcu nam daje KURIKULUM ZA VRTCE – nacionalni dokument – program, ki zajema življenje otrok in odraslih v vrtcu.

Zaposleni, s svojim znanjem, normami, vrednotami in kulturo bivanja omogočamo kvaliteto življenja vsem otrokom in hkrati razvijamo identiteto vsakega posameznika. Z ustvarjalnostjo naših strokovnih delavcev spodbujamo v otroku najpomembnejše – otrokovo radovednost in pripravljenost za pridobivanje novih znanj.Vzgajamo k ekološki osveščenosti, odpiramo se v okolje in se z različnimi oblikami povezujemo v dobrobit otrok in skupnosti.

Z našim strokovnim znanjem, kompetencami se trudimo, da smo v pomoč vaši družini pri vzgoji in učenju vašega otroka. Vašega otroka toplo sprejmemo, nudimo kakovosten program, zdravo in kakovostno prehrano ter spodbudno učno okolje.Za uspešno vzgojo je pomembno, da se družina in vrtec med seboj znata povezovati in prepletati. Zavedamo se, da je naš poklic nekaj posebnega in da je dober vzgojitelj, ki je predan svojemu delu, za vsakega otroka dragocenost.Prepričani smo, da bo življenje otrok v vrtcu pestro, vsebinsko bogato, obsuto z ljubeznijo,toplino in varnostjo.

Naše delo je graditi trdne temelje. Verjamem in zaupam, da nam bo skupaj uspelo.

Ravnateljica
Irena Upelj

VIZIJA VRTCA

Otroci imajo kratke noge, a delajo največje korake,
do Sonca,
do Sreče,
do Sveta
in puščajo za vse zanesenjake
v prihodnosti sledi.

(Tone Pavček)

 

VREDNOTE VRTCA

Spoštovanje, ki bo prepletalo naše odnose: zato se bomo poslušali, bili strpni in prijazni drug do drugega, bomo odkriti in pošteni, zaupljivi, ter priznavali drugačnost in iskali skupne poti.
Medsebojne pomoči: Spodbujali bomo drug drugega k doseganju rezultatov, ki smo jih zmožni, k ustvarjalnosti, solidarnosti in skrbi drug za drugega in do okolja, za katerega nam ni vseeno.

POSLANSTVO VRTCA

Preko vizije bomo sledili razvoju otrokove samopodobe; fizična in čustvena varnost, identiteta, pripadnost, kompetentnost in občutek, da ima življenje smisel. Naše temeljno poslanstvo je uvajanje vseživljeskega učenja s cilji trajnostnega razvoja ter inovativnega okolja.

AKTUALNE NOVICE

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Accessibility