VPIS OTROKA

VPIS OTROKA

VPIS OTROKA V VRTEC

 

šolsko leto 2019-2020

Vpis otrok bo potekal v vrtcu od  1. do 15. marca 2019 v času uradnih ur, v četrtek, 7. in 14. marca 2019, pa do 18. ure.

Vlogo oddajo:
– starši, ki otroka prvič vpisujejo v vrtec
– starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu v šol. letu 2018/2019
– starši, ki so vlogo oddali po 16.3.2018 in otrok ni sprejet v vrtec
– starši otrok, ki že obiskujejo vrtec in želijo otroka vključiti v drug javni vrtec na območju MOL.

Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo oddane do vključno z datumom oddaje 15.03.2019.

Vlogo z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami lahko pošljete na naslov:
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, PARMSKA CESTA 41, 1000 LJUBLJANA ali pa se osebno oglasite v času uradnih ur na upravi vrtca – soba številka 6.

Uradne ure vpisa: ponedeljek, torek, sreda: od 8.00 do 12.00 in od 13.00  do 15.00 ure,  v petek od 8.00 do 12.00 ure.
V četrtek, 7. in 14. marca, pa od 13.00 do 18.00 ure.

 

ČAKALNA LISTA ZA 1.STAROSTNO OBDOBJE – 2019/20

Seznam sprejetih otrok za 1. starostno obdobje

ČAKALNA LISTA ZA 2.STAROSTNO OBDOBJE – 2019/20

Seznam sprejetih otrok za 2.starostno obdobje

 

 

Prosta mesta v VRTCU OTONA ŽUPANČIČA  september 2019

  1. starostno obdobje (2019,2018, 2017) Program 3-4 letnih otrok (2016) Heterogeni oddelki 2. starostno obdobje (2015, 2014)
MEHURČKI 0 0 4
ČURIMURI 0 0 0 2
ŽIV ŽAV 0 0 0 0
RINGARAJA 0
ČEBELICA 0 0 0 0
SKUPAJ 0 0 0 6

ZA 1.STAROSTNO OBDOBJE JE ČAKALNA DOBA VEČ KOT 6 MESECEV.

ZA 2.STAROSTNO OBDOBJE NI ČAKALNE DOBE.

 

 

 

 

 

DAN ODPRTIH VRAT ZA SPREJETE OTROKE

Preživite del dneva v enoti, v katero ste vpisali svojega otroka in se vključite v igro in dejavnosti otrok v skupinah.

Svoja vrata bomo za vas odprli v PETEK, 31.5.2019 od 9.30 do 11.00 ure. Vljudno vabljeni!

DAN ODPRTIH VRAT V ENOTAH VRTCA OTONA ŽUPANČIČA PRED VPISOM.

 

Za vse, ki si želite pred vpisom otroka ogledati prostore in pridobiti več informacij o življenju v našem vrtcu, smo za vas pripravili dan odprtih vrat.
Svoja vrata bomo za vas odprli v PETEK, 22.2.2019 od 9.30  do 11.00 ure. Vljudno vabljeni!