VPIS OTROKA

VPIS OTROKA

VPIS OTROKA V VRTEC

šolsko leto 2021 – 2022

Vpis otrok bo potekal v vrtcu od 1. do 15. marca 2021 v  vrtec vaše prve izbire po priporočeni ali elektronski pošti na naslov vrtca:

VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, PARMSKA CESTA 41, 1000 LJUBLJANA.

V vrtec ni dovoljeno osebno prinesti vloge ali kakršnekoli dokumentacije. 

Starši vlogo in potrebne dokumente skenirajo/ fotokopirajo in oddajo v vrtec prve izbire ali po e- pošti:

bogdana.smuk@guest.arnes.si ali svetovalnaozina@guest.arnes.si  ali 

kot priporočeno  pošiljko na pošto najkasneje  15. 3. 2021 oz.

na  pooblaščenem bencinskem servisu družbe Petrol tega dne najkasneje do 24.00 ure.

Vlogo oddajo:
– starši, ki otroka prvič vpisujejo v vrtec
– starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu v šol. letu 2020/2021
– starši, ki so vlogo oddali po 17. 3. 2019 in otrok ni sprejet v vrtec
– starši otrok, ki že obiskujejo vrtec in želijo otroka vključiti v drug javni vrtec na območju MOL.

Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo oddane do vključno z datumom oddaje 15. 03. 2021.

 

 

 

ČAKALNA LISTA ZA 1.STAROSTNO OBDOBJE – 2020/21 

ČAKALNA LISTA ZA 2.STAROSTNO OBDOBJE – 2020/21

NI VEČ OTROK NA ČAKALNI LISTI.

 

 9

Prosta mesta v VRTCU OTONA ŽUPANČIČA  januar 2021

  1. starostno obdobje (2020,2019, 2018) Program 3-4 letnih otrok (2017) Heterogeni oddelki 2. starostno obdobje (2016, 2015)
MEHURČKI 2 (2018) 0 3 (2016)
ČURIMURI 2 (2018) 0 0 1 (2016)
ŽIV ŽAV 0 1 0 2 (2016)
RINGARAJA 0
ČEBELICA 0 0 0 0
SKUPAJ 3 1 0 6

ZA 1.STAROSTNO OBDOBJE JE ČAKALNA DOBA VEČ KOT 6 MESECEV.

ZA 2.STAROSTNO OBDOBJE NI ČAKALNE DOBE.

  

DAN ODPRTIH VRAT V ENOTAH VRTCA – PRED VPISOM

Za vse, ki si želite pred vpisom otroka ogledati prostore in pridobiti več informacij o življenju v našem vrtcu,

smo za vas pripravili dan odprtih vrat.

Svoja vrata bomo za vas odprli v PETEK, 28. 2. 2020 od 9.30  do 11.00 ure.

Vljudno vabljeni!

 

 DAN ODPRTIH VRAT ZA SPREJETE OTROKE

             

DAN ODPRTIH VRAT ODPADE ZARADI COVID -19

Preživite del dneva v enoti, v katero ste vpisali svojega otroka in se vključite v igro in dejavnosti otrok v skupinah.

Svoja vrata bomo za vas odprli v PETEK, 29.5.2020 od 9.30 do 11.00 ure.

Vljudno vabljeni!

 

 

 

Accessibility