VPIS OTROKA

VPIS OTROKA

VPIS OTROKA V VRTEC

šolsko leto 2020 – 2021

Vpis otrok bo potekal v vrtcu od  2. do 16. marca 2020 v času uradnih ur, v četrtek, 5. in 12. marca 2020, pa do 18. ure.

Vlogo oddajo:
– starši, ki otroka prvič vpisujejo v vrtec
– starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu v šol. letu 2019/2020
– starši, ki so vlogo oddali po 16. 3. 2019 in otrok ni sprejet v vrtec
– starši otrok, ki že obiskujejo vrtec in želijo otroka vključiti v drug javni vrtec na območju MOL.

Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo oddane do vključno z datumom oddaje 16. 03. 2020.

Vlogo z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami lahko pošljete na naslov:
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, PARMSKA CESTA 41, 1000 LJUBLJANA ali pa se osebno oglasite v času uradnih ur na upravi vrtca – soba številka 6.

Uradne ure vpisa: ponedeljek, torek, sreda: od 8.00 do 12.00 in od 13.00  do 15.00 ure,  v petek od 8.00 do 12.00 ure.
V četrtek, 5. in 12. marca, pa od 13.00 do 18.00 ure.

NUJNO OBVESTILO!

»Obveščamo vas, da  bo vpis predšolskih otrok v javne vrtce za šolsko leto 2020/2021 trajal do ponedeljka, 16. 3. 2020

V vrtec ni dovoljeno osebno prinesti vloge ali kakršnekoli dokumentacije.  Starši vlogo in potrebne dokumente skenirajo in po e- pošti oddajo v vrtec prve izbire na  bogdana.smuk@guest.arnes.si ali oddajo kot priporočeno  pošiljko na pošto najkasneje  16. 3. 2020 oz. na  pooblaščenem bencinskem servisu družbe Petrol tega dne najkasneje do 24.00 ure. »

 

ČAKALNA LISTA ZA 1.STAROSTNO OBDOBJE – 2020/21 

ČAKALNA LISTA ZA 2.STAROSTNO OBDOBJE – 2020/21

NI VEČ OTROK NA ČAKALNI LISTI.

 

 9

Prosta mesta v VRTCU OTONA ŽUPANČIČA  januar 2021

  1. starostno obdobje (2020,2019, 2018) Program 3-4 letnih otrok (2017) Heterogeni oddelki 2. starostno obdobje (2016, 2015)
MEHURČKI 2 (2018) 0 3 (2016)
ČURIMURI 2 (2018) 0 0 1 (2016)
ŽIV ŽAV 0 1 0 2 (2016)
RINGARAJA 0
ČEBELICA 0 0 0 0
SKUPAJ 3 1 0 6

ZA 1.STAROSTNO OBDOBJE JE ČAKALNA DOBA VEČ KOT 6 MESECEV.

ZA 2.STAROSTNO OBDOBJE NI ČAKALNE DOBE.

  

DAN ODPRTIH VRAT V ENOTAH VRTCA – PRED VPISOM

Za vse, ki si želite pred vpisom otroka ogledati prostore in pridobiti več informacij o življenju v našem vrtcu,

smo za vas pripravili dan odprtih vrat.

Svoja vrata bomo za vas odprli v PETEK, 28. 2. 2020 od 9.30  do 11.00 ure.

Vljudno vabljeni!

 

 DAN ODPRTIH VRAT ZA SPREJETE OTROKE

             

DAN ODPRTIH VRAT ODPADE ZARADI COVID -19

Preživite del dneva v enoti, v katero ste vpisali svojega otroka in se vključite v igro in dejavnosti otrok v skupinah.

Svoja vrata bomo za vas odprli v PETEK, 29.5.2020 od 9.30 do 11.00 ure.

Vljudno vabljeni!

 

 

 

Accessibility