VPIS OTROKA

VPIS OTROKA

DAN ODPRTIH VRAT

             

Za vse, ki si želite ogledati prostore in pridobiti več informacij o življenju v našem vrtcu,

smo za vas pripravili dan odprtih vrat.

 

Preživite del dneva in se vključite v igro, dejavnosti otrok v skupinah.

 

Svoja vrata bomo za vas odprli v SREDO, 25.5.2022 od 9.30 do 10.30 ure.

 

Vljudno vabljeni!

 

VPIS OTROKA V VRTEC

 

šolsko leto 2022 – 2023

 

Vloge za vpis (veljavna vloga za leto 2022/23),

v skladu z Obvestilom Mestne občine Ljubljana o vpisu predšolskih otrok v javne vrtce za šolsko leto 2022-2023,

 posredujete od 1. do 15. marca 2022 

v  vrtec vaše prve izbire po priporočeni ali elektronski (NE FOTOGRAFIRANE) pošti na naslov vrtca.

 

Za vpis v VRTEC OTONA ŽUPANČIČA pošljite priporočeno na naslov: PARMSKA CESTA 41, 1000 LJUBLJANA ali preko maila:

svetovalnaozina@guest.arnes.si  ali esmira.behric@guest.arnes.si

ali oddate v nabiralnik pred vhodom na upravo.

 

Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo oddane do vključno z datumom oddaje, priporočeno po pošti  15. 3. 2022 oz. na  pooblaščenem bencinskem servisu družbe Petrol tega dne najkasneje do 24.00 ure.

 

 

Vlogo oddajo:

 • – starši, ki otroka prvič vpisujejo v vrtec
  – starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu v šol. letu 2021/2022 in še potrebujejo prostor v vrtcu 
  – starši, ki so vlogo oddali po 15. marcu 2021 in otrok ni sprejet v vrtec
  – starši otrok, ki že obiskujejo vrtec in želijo otroka vključiti v drug javni vrtec na območju Mestne občine LJubljana.

 

Obrazci za vpis se nahajajo pod zavihkom dokumenti za starše. 

https://vrtecoz-lj.si/starsi/dokumenti-za-starse/ 

 

Kdaj starši prejmejo informacijo o sprejemu v vrtec?

Če bo v vrtec prve izbire  vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, bo o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok.

Komisije bodo zasedale od 4. aprila do 6. aprila 2022. Po zasedanju komisij bodo staršem v tednu po 11. aprilu 2022,  poslana obvestila o sprejemu otroka v vrtec oziroma o uvrstitvi na čakalno listo. Po končanih postopkih sprejema otrok v vrtce se za vrtce, ki imajo oblikovane čakalne sezname otrok, te sezname združi v centralni čakalni seznam, tako da se prednostni vrstni red oblikuje po doseženem številu točk, ki ga je določila komisija za sprejem v posameznem vrtcu.

V primeru, da starši v šolskem letu 2022/23 trikrat zapovrstjo odklonijo povabilo vrtca k vpisu in podpisu pogodbe v določenem roku iz poziva vrtca, bo otrok uvrščen na zadnje mesto čakalnega seznama.

Dodatna pojasnila

Starši lahko dodatna pojasnila o vpisu otrok dobijo v vseh ljubljanskih javnih vrtcih in na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje MU MOL,  Ljubljana, Resljeva 18, na elektronskem naslovu izobrazevanje@ljubljana.si.

Dodatne informacije so dostopne tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana – zavihek Moja Ljubljana – Otroci  v Ljubljani – Vrtci v Ljubljani – Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

 

 

 

VIRTUALNI SPREHOD V

VRTCU OTONA ŽUPANČIČA

 

 

Spoštovani starši!

 

Zaradi ukrepov  preprečevanja širjenja bolezni COVID-19

tudi letos ne bomo mogli organizirali dneva odprtih vrat.

Vsi, ki si želite, pred vpisom otroka

ogledati prostore našega vrtca,

pa vabimo na virtualni ogled.

 

 

Za ogled enot kliknite povezavo:

 1. enota Mehurčki https://tour-de.metareal.com/apps/player?asset=b99a304d-5ac9-42ad-8994-771016c48da7&position=-19.54×0.94y8.63z&rotation=3.92x-1296.82y0.00z
 2. enota Čurimuri https://tour-de.metareal.com/apps/player?asset=a4f7d07d-5256-423d-89d1-64f6653c9608&position=-2.52×1.53y3.49z&rotation=2.78x-149.20y0.00z
 3. enota Živ Žav https://tour-de.metareal.com/apps/player?asset=acd83970-942c-408d-a72a-f902844284e0&position=-24.99×1.64y2.77z&rotation=6.02x-541.96y0.00z
 4. enota Ringaraja https://tour-de.metareal.com/apps/player?asset=7ba524a4-e674-4119-a531-317c4b25bdaf&position=0.95×1.68y0.28z&rotation=13.44x-842.91y0.00z
 5. enota Čebelica https://tour-de.metareal.com/apps/player?asset=0a4af7b3-8755-4a1b-833b-eefbae7bd553

Za več informacij o življenju v našem vrtcu se

lahko obrnete tudi na svetovalno delavko

Ina Stojanović svetovalnaozina@guest.arnes.si, telefon 01/5208 622 ali 01/5209 757.

 

Vljudno vabljeni!

 

Čakalni seznam sprejetih otrok I. starostno obdobje

https://vrtecoz-lj.si/wp-content/uploads/2022/04/Seznam-sprejetih-otrok-za-I.-starostno-obdobje-2.pdf 

Čakalni seznam sprejetih otrok II. starostno obdobje

https://vrtecoz-lj.si/wp-content/uploads/2022/04/Seznam-sprejetih-otrok-za-II.-starostno-obdobje.pdf

 

 

 

Prosta mesta v VRTCU OTONA ŽUPANČIČA  MAREC 2022

  1. starostno obdobje (2021,2020, 2019) Program 3-4 letnih otrok (2018) Heterogeni oddelki 2. starostno obdobje (2017, 2016)
MEHURČKI 0 (2020) 0 4 (2016,2017)
ČURIMURI 3 (2019,2020) 0 0 1 (2016,2017)
ŽIV ŽAV 0 0 0 5(2016,2017)
RINGARAJA 0
ČEBELICA 0 0 0 1(2016)
SKUPAJ 3 0 0 11

ZA 1.STAROSTNO OBDOBJE JE ČAKALNA DOBA VEČ KOT 6 MESECEV.

ZA 2.STAROSTNO OBDOBJE NI ČAKALNE DOBE.

  

                       

 

 

 

 

Accessibility