SVETOVALNA SLUŽBA

SVETOVALNA SLUŽBA

Sodeluje z vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic, z vodstvom vrtca in s starši pri ustvarjanju čim boljših pogojev za dobro počutje in optimalen razvoj otrok. Svetovalna delavka si prizadeva, da bi odrasli otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno odzivali. Delo svetovalne delavke je namenjeno vsem otrokom v vrtcu. Usmerjeno je predvsem v razvojno svetovanje in preventivo.

S svetovalno delavko se lahko posvetujete:

  • ob vključitvi in uvajanju otroka v vrtec
  • prehodu otroka iz vrtca v šolo
  • o vzgoji in o otrokovem razvoju
  • ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo, ločitev, selitev, smrt in druge stiske…)
  • ob otrokovih težavah in stiskah (težave pri hranjenju, spanju, strahovi, neprimerno vedenje, nemirnost…)
  • o možni pomoči otrokom s posebnimi potrebami

Svetovalno delo v vrtcu temelji na prostovoljnosti, skupnem dogovoru ter zaupnosti podatkov in je usmerjeno v dobrobit otroka. Sodelovanje s starši poteka v obliki individualnih razgovorov in svetovanja. V kolikor je potrebno, svetovalna delavka v soglasju z vami pri svojem delu sodeluje tudi z drugimi strokovnimi institucijami.

SVETOVALNA DELAVKA

E-poštni naslov: svetovalnadelavka@vrtecoz-lj.si

ESMIRA BEHRIĆ
E-poštni naslov: esmira.behric@guest.arnes.si

INA STOJANOVIĆ
E-poštni naslov: svetovalnaozina@guest.arnes.si

Enota: MEHURČKI, Parmska 41 (ponedeljek)
Telefon: 01 520 97 57

Enota: ŽIV – ŽAV, Na Peči 20 (od torka do petka)
Telefon: 01 520 86 22

Accessibility