SVET STARŠEV

SVET STARŠEV

  • V Svetu staršev ima vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka,
  • prvi sklic Sveta staršev opravi ravnateljica,
  • Svet staršev predlaga in sodeluje pri izbiri  ponudnikov za izvajanje nadstandardnih programov,
  • potrjuje predloge ravnateljice o nadstandardnih storitvah,
  • predlaga pobude, predloge za oblikovanje in realizacijo nalog iz L.D.N.,
  • oblikuje mnenje o letnem delovnem načrtu,
  • seznanja z informacijami o stanju neplačanih oskrbnin,
  • obravnava poročila o poteku roditeljskih sestankov,
  • razpravlja o poročilih ravnateljice o vzgojno-izobraževalni problematiki in obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom.

Zapisnik 1. seje Sveta staršev

 

 

 

 

Jernej Zupančič, e-pošta: jernej.zupancic@sviz.si

Predsednik Sveta staršev

Accessibility