ŠOLA ZA STARŠE

ŠOLA ZA STARŠE

POGOVORI O RAZVOJU IN VZGOJI OTROK

 

ŠOLA ZA STARŠE je ena od oblik SODELOVANJA našega vrtca z vami, starši.

Srečanja so BREZPLAČNA in organizirana v popoldanskem času, v prostorih vrtca. Potekajo v okviru programa: “ZAVESTNO STARŠEVSTVO” . Prvo in drugo srečanje bo potekalo v izvedbi Mestne ZPM Ljubljana. Organizirana so v obliki TEMATSKIH PREDAVANJ IN DELAVNIC ZA STARŠE. Vodijo jih ZUNANJI PREDAVATELJI.

 

  • Prvo srečanje bo potekalo  v enoti Živ- žav, na Peči 20 – C oddelek, med 17.00 in 18.30 uro.
  • Drugo srečanje bo potekalo v enoti Živ- Žav, na Peči 20 – C oddelek, med 17.00 in 18.30 uro.

1. 10.12. 2020 ob 17.00 uri – SPODBUJANJE OTROKOVE  SAMOSTOJNOSTI IN PRIVZDIGOVANJE DELOVNIH NAVAD – Damjan Habe

 Srečanje se bo izvedlo 10.12.2020 na daljavo preko spletne strani Zoom: https://zoom.us/meeting/99419934454

2.   12.11.2020 ob 17.00 uri – STARŠI SMO OTROKOVO OGLEDALO- VZGOJA Z ZGLEDOM- Tanja Povšič

Srečanje se bo izvedlo 12.11.2020 na daljavo preko spletne strani Zoom!

Potrebna predhodna prijava na tem linku.

 

 

 

Za varstvo otrok bo, v času trajanja Šole za starše, po predhodni prijavi poskrbljeno.
Prijava je potrebna vsaj en dan  pred izvedbo srečanja.

O predavanjih Šole za starše vas bomo s plakati na skupnih oglasnih deskah obvestili  teden dni pred izvedbo srečanja.

Dodatne informacije dobite pri svetovalni delavki vrtca:
Bogdana Žgur, Ina Stojanović – 01/520 86 22 ali pišete na elektronski naslov: bogdana.smuk@guest.arnes.si, svetovalnaozina@guest.arnes.si.

STARŠI,

VABLJENI NA NAŠA SKUPNA SREČANJA!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Accessibility