ŠOLA ZA STARŠE

ŠOLA ZA STARŠE

POGOVORI O RAZVOJU IN VZGOJI OTROK

 

ŠOLA ZA STARŠE je ena od oblik SODELOVANJA našega vrtca z vami, starši.

Srečanja so BREZPLAČNA in organizirana v popoldanskem času, v prostorih vrtca. Potekajo v okviru programa: “Izobraževanje staršev za preventivno delovanje”. Prvo in drugo srečanje bo potekalo v izvedbi Mestne ZPM Ljubljana, tretje srečanje pa v izvedbi Združenja Bonding psihoterapevtov Slovenije. Organizirana so v obliki TEMATSKIH PREDAVANJ IN DELAVNIC ZA STARŠE. Vodijo jih ZUNANJI PREDAVATELJI.

 

  • Prvo srečanje bo potekalo  v enoti Živ- žav, na Peči 20 – C oddelek, med 17.00 in 18.30 uro.
  • Drugo srečanje bo potekalo v enoti Mehurčki, Parmska cesta 41 – 2.niz, med 17.00 in 18.30 uro.
  • Tretje srečanje bo v enoti Čurimuri, Novosadska 1 – telovadnica, med 17.00 in 18.30 uro.

Program srečanj v šolskem letu 2018/2019:

1.  11.10.2018 ob 17.00 uri – ŽIVETI Z OTROKOM IN NE ZA OTROKA – POSTAVLJANJE MEJA – Tanja Povšič
2.   23.10.2018 ob 17.00 uri – MOJ OTROK JE VPLETEN V MEDVRSTNIŠKO NASILJE – KAJ LAHKO STORIM?- Katja Bizjak
3.  13.11.2018 ob 17.00 uri –  VLOGA STARŠEV PRI KREPITVI ČUSTVENE INTELIGENTNOSTI – dr. Bogdan Polajner

Program srečanj v šolskem letu 2017/2018:
1.   19.09.2017  ob 17.00 uri – VLOGA STARŠEV PRI ČUSTVENI SEPARACIJI IN INDIVIDUALIZACIJI – dr. Bogdan Polajner
2.   12.10.2017 ob 17.00 uri – SAMOPODOBA IN SAMOZAVEST –  Tanja Povšič – Povzetek: Samopodoba in samozavest.docx
3.   26.10.2017 ob 17.00 uri –  OTROK IN ŽALOVANJE – Darja Taisa Cerkvenik– Povzetek: Otrok in žalovanje.docx

4.   07.12.2017 ob 17.00 uri – VLOGA STARŠEV PRI RAZVOJU ODGOVORNOSTI IN SAMOSTOJNOSTI OTROK – dr. Bogdan Polajner -povzetek: Vzgoja za samostojnost  in odgovornost otrok.docx                          

Za varstvo otrok bo, v času trajanja Šole za starše, po predhodni prijavi poskrbljeno.
Prijava je potrebna vsaj en dan  pred izvedbo srečanja.

O predavanjih Šole za starše vas bomo s plakati na skupnih oglasnih deskah obvestili  teden dni pred izvedbo srečanja.

Dodatne informacije dobite pri svetovalni delavki vrtca:
Bogdana Žgur – 01/520 86 22 ali pišete na elektronski naslov: bogdana.smuk@guest.arnes.si

STARŠI, VABLJENI NA NAŠA SKUPNA SREČANJA !