SKLAD VRTCA

SKLAD VRTCA

Svet vrtca je 22.12.2021 sprejel sklep o ustanovitvi Sklada Vrtca Otona Župančiča

 

Osnovni namen Sklada je pridobivanje sredstev in s tem uresničevanje tistih želja, ki pomagajo k večjemu zadovoljstvu otrok in kakovosti bivanja otrok v našem vrtcu. Hkrati pa želi pomagati otrokom iz socialno šibkih družin pri letovanju, zimovanju, smučarskih tečajih, planinskih taborih ali prireditvah.

Sklad bo pridobival sredstva:

 

 • od donacije dohodnine,
 •  iz prispevkov domačih in tujih fizičnih oziroma pravnih oseb,
 • od donacij, zapuščin in iz drugih virov,
 • od prispevkov staršev,
 • od lastne dejavnosti,
 • od drugih prostovoljnih prispevkov,
 • v materialu in izdelkih.

Ustanovili smo odbor za Sklad vrtca, ki bo:

 • sprejemal letni program dela v soglasju z Svetom vrtca,
 • sprejemal poročilo o realizaciji letnega programa Sklada,
 • odločal o dodeljevanju sredstev Sklada,
 • oblikoval in posredoval ponudbe za sodelovanje, sponzorstvo, donatorstvo fizičnim in pravnim osebam,
 • skrbel za promocijo Sklada,
 • odločal o nakupu nadstandardne opreme,
 • odločal o pritožbah.

Dobrodošel bo kakršenkoli material ali izdelki (npr. tekstil, papir, les, sadike, knjige…).
Sporočite nam, prišli bomo k vam in jih bomo z veseljem prevzeli.

 

KOLIKO PRISPEVATI?

 

Vsak prispevek je dobrodošel, saj bo pomagal obogatiti igro naših otrok.

 

VEDNO SMO DALI DOVOLJ, SAJ SMO DALI KOLIKOR SMO MOGLI.

 

 

Naj vas spremlja misel, da ste naredili nekaj dobrega tistim, ki so pomoči najbolj potrebni.

Zapisnik 2 seje 17.10.2023

Dostopnost