PRAVICE IN OBVEZNOSTI

PRAVICE IN OBVEZNOSTI

Obveznosti:

  • priložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka ob sprejemu v vrtec
  • zagotoviti otrokom ob prihodu in odhodu iz vrtca spremstvo odrasle osebe
  • spoštovati sprejete dogovore in naš poslovni čas
  • sporočiti spremembe podatkov, ki jih potrebujemo
  • redno poravnavati finančne obveznosti za opravljene storitve
  • zagotoviti, da otrok ne prinaša v vrtec nevarnih predmetov
  • v vrtec pripeljati zdravega otroka
  • obveščati delavce o morebitnem slabem zdravstvenem stanju otroka in njegovih posebnostih

 

Pravilnik o varnosti – december 2022

 

Starši imajo pravico do:

 • vpogleda v programe za predšolske otroke
 • obveščenosti o življenju v vrtcu in pravico do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov
 • sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu in v skupini, ki jo njihov otrok obiskuje
 • postopnega uvajanja otroka v vrtec
 • sprotne izmenjave informacij in poglobljenega pogovora o otroku
 • pravico do zasebne sfere družin, njihove kulture, identitete, jezika, svetovnega nazora, prepričanj, navad in običajev
 • do sodelovanja v svetu staršev

 

 

 

Dostopnost