PRAVICE IN OBVEZNOSTI

PRAVICE IN OBVEZNOSTI

Obveznosti:

 • priložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka ob sprejemu v vrtec
 • zagotoviti otrokom ob prihodu in odhodu iz vrtca spremstvo odrasle osebe
 • spoštovati sprejete dogovore in naš poslovni čas
 • sporočiti spremembe podatkov, ki jih potrebujemo
 • redno poravnavati finančne obveznosti za opravljene storitve
 • zagotoviti, da otrok ne prinaša v vrtec nevarnih predmetov
 • v vrtec pripeljati zdravega otroka
 • obveščati delavce o morebitnem slabem zdravstvenem stanju otroka in njegovih posebnostih

Obračun oskrbnin od 1.9.2019

Starši imajo pravico do:

 • vpogleda v programe za predšolske otroke
 • obveščenosti o življenju v vrtcu in pravico do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov
 • sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu in v skupini, ki jo njihov otrok obiskuje
 • postopnega uvajanja otroka v vrtec
 • sprotne izmenjave informacij in poglobljenega pogovora o otroku
 • pravico do zasebne sfere družin, njihove kulture, identitete, jezika, svetovnega nazora, prepričanj, navad in običajev
 • do sodelovanja v svetu staršev

 

 

 

Accessibility