ZHR

ZHR

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

ZHR

Vzgoja za zdravje je sestavni del življenja in dela v vrtcu in se prepleta skozi vsa področja dela. Zdravje otrok krepimo z veliko aktivnostmi na prostem ob različnih vremenskih pogojih, obenem pa skrbimo za ustrezno higieno in preprečevanje okužb, preprečevanje poškodb, zagotavljamo kakovostno prehrano in privzgajamo pravilen odnos do prehranjevanja in do zdravja.

Skrb za zdravje in odnos do zdravja otrokom nista prirojena, zato jim moramo odgovornost do zdravja privzgojiti že v zgodnjem otroštvu. Otroke predvsem z lastnim vzorom navajajmo na zdrave navade! Otroci naj se čim več gibljejo na svežem zraku, poskrbimo za primerno vlažnost in temperaturo prostorov (pozimi naj ne bo prevroče in presuho), otrok ne vodimo v zakajene prostore, na razpolago jim dajmo dovolj nesladkane tekočine, svežega sadja in zelenjave, predvsem pa otrokom zadovoljimo potrebo po spanju.

Da lahko izvedemo vse ustrezne ukrepe glede preprečevanja in obvladovanja nalezljivih bolezni v vrtcu, je zelo pomembno, da starši takoj obvestite strokovne delavke, ko je vaš otrok odsoten zaradi bolezni. Bolan otrok ne sodi v vrtec, ampak potrebuje bližino staršev, nego in počitek. S počitkom omogočimo otroku hitrejšo ozdravitev in zmanjšamo možnost zapletov bolezni. Otroka po preboleli bolezni lahko pripeljete v vrtec, ko tako presodi zdravnik. Otrok mora biti dovolj zdrav, da je sposoben običajnih obremenitev in ne sme biti več kužen za okolico. Če otroka prezgodaj pripeljete v vrtec, se zaradi šibkosti namreč zelo težko udeležuje aktivnosti v skupini, prav tako pa obstaja verjetnost, da se mnogo prej ponovno okuži.

Če otrok zboli v vrtcu, ga ne izoliramo, saj je običajno kužen že nekaj dni pred izbruhom bolezni. Strokovna delavka takoj obvesti starše, da je otrok zbolel, starši pa naj čim prej pridejo po obolelega otroka.

Starši lahko pomembno prispevate k zmanjšanju tveganja za širjenje okužb s tem, da upoštevate  priporočila NIJZ na zloženki: Preprečujmo širjenje nalezljivih bolezni – priporočila za starše, NIJZ,  ponatis 2016. ZLOŽENKA  

NE PRIPELJITE OTROKA V VRTEC, ČE (povzetek zloženke):
– je imel v zadnjih 48 URAH POVIŠANO TEMPERATURO ali DRISKO (2x ali večkrat dnevno odvajal tekoče blato) ali je BRUHAL
– ima IZPUŠČAJ z ali brez vročine (razen v primerih neinfekcijskih izpuščajev, kot so piki žuželk, alergijski izpuščaji …)
– ima UŠI ali GARJE – otrok sme ponovno v vrtec, takoj ko je uspešno opravljeno razuševanje ali uspešno izveden postopek zdravljenja garij

Pri drugih nalezljivih boleznih upoštevamo navodila zdravnika.

Starši ste tisti, ki najprej prepoznate bolezen pri otroku (vročina, bruhanje, driska, gnojen izcedek iz noska s kihanjem in kašljanjem, gnojne oči, uši, gliste … Starši imate pravico in dolžnost, da bolnega otroka negujete doma.

Vsakdo ima pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi … ter dolžnost varovati svoje zdravje in zdravje drugih pred temi boleznimi (Zakon o nalezljivih boleznih – UPB, Ur.l.RS 33/06).

Pripravila: Bojana Lalić,OZHR
November 2015

Dostopnost