Iskrice

ISKRICE ISKRICE To niso šale, tako razmišljajo otroške glave… OTROCI V KEKČEVI DEŽELI Mojca vpraša: “Kdo je mož z očali, ki ga je Bedanec ujel?”. Otroci: “Oton Župančič!”.  Pehta vpraša: “Koga ste pa rešili iz Bedančeve hiše?”....

Svet zavoda

SVET ZAVODA SVET ZAVODA Naloge SVETA ZAVODA so opredeljene v  ZAKONU O FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.Svet zavoda Otona Župančiča šteje 11 članov in sicer 5 predstavnikov vrtca, 3 predstavnike staršev in 3 predstavnike ustanovitelja. Predsednik Sveta zavoda je...

Dejavnosti v vrtcu

DEJAVNOSTI V VRTCU DEJAVNOSTI V VRTCU DNEVNI PROGRAM Dnevni program izvajamo v trajanju 6 do 9 ur v času med 5.30 in 16.30, oziroma 17.00 uro. Strokovna podlaga programa je nacionalni dokument »Kurikulum za vrtce«, ki omogoča strokovno načrtovanje, kakovostno delo in...
Accessibility