Svet zavoda

SVET ZAVODA SVET ZAVODA Naloge SVETA ZAVODA so opredeljene v  ZAKONU O FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.Svet zavoda Otona Župančiča šteje 11 članov in sicer 5 predstavnikov vrtca, 3 predstavnike staršev in 3 predstavnike ustanovitelja. Predsednik Sveta zavoda je...
Accessibility