Svet staršev

SVET STARŠEV SVET STARŠEV V Svetu staršev ima vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka, prvi sklic Sveta staršev opravi ravnateljica, Svet staršev predlaga in sodeluje pri izbiri  ponudnikov za izvajanje nadstandardnih...
Accessibility