Svetovalno delo

SVETOVALNA SLUŽBA SVETOVALNA SLUŽBA Sodeluje z vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic, z vodstvom vrtca in s starši pri ustvarjanju čim boljših pogojev za dobro počutje in optimalen razvoj otrok. Svetovalna delavka si prizadeva, da bi odrasli otroke bolje...
Accessibility