Pravice in obveznosti

PRAVICE IN OBVEZNOSTI PRAVICE IN OBVEZNOSTI Obveznosti: priložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka ob sprejemu v vrtec zagotoviti otrokom ob prihodu in odhodu iz vrtca spremstvo odrasle osebe spoštovati sprejete dogovore in naš poslovni čas sporočiti...
Accessibility