VRTEC

OTONA ŽUPANČIČA

VRTEC

OTONA ŽUPANČIČA

PROJEKTI

EKO ŠOLA

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki. Vsako leto najuspešnejšim ustanovam podeljujejo mednarodna priznanja – zelene zastave. Vrtec Otona Župančiča jo je pridobil leta 2011 in vsako leto potrjuje ekološko delovanje vrtca. To je tudi edino javno in mednarodno priznanje slovenskim ustanovam za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education)

STRPEN VRTEC

Pomahajmo v svet« je mednarodni projekt, preko katerega otroke vsega sveta v vrtcih med seboj povezuje preko video omrežja, kjer se lahko v živo vidijo, si pomahajo in naučijo prvih tujih besed. Namen projekta je, da otroke preko različnih dejavnosti navajamo na rahljanje stereotipov, predsodkov, nestrpnosti do drugače mislečih, do tujcev, do ljudi s posebnimi potrebami, do starejših, itd.

NAJBOLJ ŠPORTEN VRTEC

Zavod za šport RS Planica in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport razpisujeta Nagradni natečaj za najbolj športni vrtec v šolskem letu. Izpolniti je potrebno Pravilnik s kriteriji za pridobitev naziva Najbolj športni vrtec. Pravilnik zajema naslednje kriterije: izvajanje programa Mali sonček v starosti od 2 do 6 let, organizacija smučarskega in plavalnega tečaja, organizacija drsanja in rolanja, udeležba na taborih, udeležba ali organizacija športnih prireditev za otroke in starše, organizacija ali udeležba na množičnih športnih prireditvah.

Ponosno nosimo naslov Najbolj športnega vrtca v Sloveniji, za kar že od šolskega leta 2015/16, prejemamo zlato priznanje.

 

PLANET ZEMLJA

Društvo Planet Zemlja, katerega poslanstvo je komuniciranje okoljevarstvenih tem, je v letu 2010 prvič razpisalo vseslovenski natečaj za pridobitev naziva PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA – VRTEC. V delo društva so se preko projektov vključile tudi različne skupine vrtca Otona Župančiča saj želimo doseči, da bi odgovoren odnos do sočloveka, vseh živih bitij in narave, postal način življenja.

FORMATIVNO SPREMLJANJE

 

CILJ PROJEKTA: Spodbujanje in spremljanje napredka in razvoja posameznega otroka ter celotne skupine.

V celoten vzgojo-izobraževalni proces vnašamo elemente formativnega spremljanja (aktivna vključenost, učenje otrok od otrok, povratna informacija (otroci/odrasli), vrednotenje/samovrednotenje, dokazi, simbolna igra/spodbuda pri učenju, učenje v lastnem ritmu, učenje otrok od otrok, razvoj spretnosti, samovrednotenje, vzg. pa možnost aktivnega opazovanja) v dnevni rutini kot v nenačrtovanih in nenačrtovanih dejavnostih. Formativno spremljanje je podpora vsakemu posamezniku, bodisi na njegovih močnih ali šibkih področjih, ki temelji na opazovanju, spremljanju in spodbujanju razvoja in napredka. Omogoča avtonomijo otroka (aktivna vključenost, načrtovanje, vrednotenje, možnost pridobitve povratne informacije in učenje otrok od otrok, dokazi). Dejavnosti so načrtovane na poznavanju in razumevanju razvoja vsakega posameznega otroka (potrebe, potenciali, v območju bližnjega razvoja).

VARNO S SONCEM

Program VARNO S SONCEM je usmerjen k seznanjanju predšolskih otrok o škodljivih posledicah delovanja sončnih žarkov in ukrepih s katerimi lahko nastanek teh posledic učinkovito preprečimo oz. zmanjšamo. Program je nastal kot prizadevanje za izboljšanje stanja v Sloveniji zaradi zaskrbljujočih epidemioloških podatkov o naraščanju števila rakavih obolenj kože pri nas.

ZDRAVJE V VRTCU

Program Zdravje v vrtcu je del nacionalnega programa, s katerim so na ZZV Ljubljana pričeli v letu 2006. Tudi vrtec Otona Župančiča se je že prvo leto aktivno vključil v dejavnosti in vsako leto sledimo aktualnim temam ZZV. S programom želimo vplivati predvsem na preprečevanje in obvladovanje nastanka bolezni.

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

NAGOVOR RAVNATELJICE

Spoštovani.

Za nami je več kot 50 letna tradicija. Delujemo na petih lokacijah, v katerih je 41 oddelkov vseh starostnih obdobij in oddelkom za otroke s posebnimi potrebami. Strokovno podlago za delo v vrtcu nam daje KURIKULUM ZA VRTCE – nacionalni dokument – program, ki zajema življenje otrok in odraslih v vrtcu.

Zaposleni, s svojim znanjem, normami, vrednotami in kulturo bivanja omogočamo kvaliteto življenja vsem otrokom in hkrati razvijamo identiteto vsakega posameznika. Z ustvarjalnostjo naših strokovnih delavcev spodbujamo v otroku najpomembnejše – otrokovo radovednost in pripravljenost za pridobivanje novih znanj.Vzgajamo k ekološki osveščenosti, odpiramo se v okolje in se z različnimi oblikami povezujemo v dobrobit otrok in skupnosti.

Z našim strokovnim znanjem, kompetencami se trudimo, da smo v pomoč vaši družini pri vzgoji in učenju vašega otroka. Vašega otroka toplo sprejmemo, nudimo kakovosten program, zdravo in kakovostno prehrano ter spodbudno učno okolje.Za uspešno vzgojo je pomembno, da se družina in vrtec med seboj znata povezovati in prepletati. Zavedamo se, da je naš poklic nekaj posebnega in da je dober vzgojitelj, ki je predan svojemu delu, za vsakega otroka dragocenost.Prepričani smo, da bo življenje otrok v vrtcu pestro, vsebinsko bogato, obsuto z ljubeznijo,toplino in varnostjo.

Naše delo je graditi trdne temelje. Verjamem in zaupam, da nam bo skupaj uspelo.

Ravnateljica
Irena Upelj

POSLANSTVO VRTCA

Preko vizije bomo sledili razvoju otrokove samopodobe; fizična in čustvena varnost, identiteta, pripadnost, kompetentnost in občutek, da ima življenje smisel. Naše temeljno poslanstvo je uvajanje vseživljenskega učenja s cilji trajnostnega razvoja ter inovativnega okolja.

VIZIJA VRTCA

Otroci imajo kratke noge, a delajo največje korake,
do Sonca,
do Sreče,
do Sveta
in puščajo za vse zanesenjake
v prihodnosti sledi.

(Tone Pavček)

 

VREDNOTE VRTCA

Spoštovanje, ki bo prepletalo naše odnose: zato se bomo poslušali, bili strpni in prijazni drug do drugega, bomo odkriti in pošteni, zaupljivi, ter priznavali drugačnost in iskali skupne poti.
Medsebojne pomoči: Spodbujali bomo drug drugega k doseganju rezultatov, ki smo jih zmožni, k ustvarjalnosti, solidarnosti in skrbi drug za drugega in do okolja, za katerega nam ni vseeno.

AKTUALNO

OBVESTILO

Spoštovani starši Pojav novega koronavirusa pomeni dodatno tveganje v življenju in potrebo po spremembi obnašanja ter prilagoditvah. V vrtcu bomo izvajali ukrepe v obsegu, kolikor je to možno in izvedljivo zaradi narave dela in sposobnosti dojemanja otrok. V primeru,...

read more

Spoštovani starši. V prilogi vam pošiljamo obvestilo in navodila o ponovnem odprtju vrtcev in ukrepih. Skladno s priporočili v obdobju izrednih razmer bo prilagojen poslovni čas ( 7h-16h), hišni red in vzgojno izobraževalno delo. Na podlagi prijavljenega števila otrok...

read more

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Aktualne novice

OBVESTILO

Spoštovani starši Pojav novega koronavirusa pomeni dodatno tveganje v življenju in potrebo po spremembi obnašanja ter prilagoditvah. V vrtcu bomo izvajali ukrepe v obsegu, kolikor je to možno in izvedljivo zaradi narave dela in sposobnosti dojemanja otrok. V primeru,...

read more

Spoštovani starši. V prilogi vam pošiljamo obvestilo in navodila o ponovnem odprtju vrtcev in ukrepih. Skladno s priporočili v obdobju izrednih razmer bo prilagojen poslovni čas ( 7h-16h), hišni red in vzgojno izobraževalno delo. Na podlagi prijavljenega števila otrok...

read more

NAGOVOR RAVNATELJICE

Spoštovani.

Za nami je več kot 50 letna tradicija. Delujemo na petih lokacijah, v katerih je 41 oddelkov vseh starostnih obdobij in oddelkom za otroke s posebnimi potrebami. Strokovno podlago za delo v vrtcu nam daje KURIKULUM ZA VRTCE – nacionalni dokument – program, ki zajema življenje otrok in odraslih v vrtcu.

Zaposleni, s svojim znanjem, normami, vrednotami in kulturo bivanja omogočamo kvaliteto življenja vsem otrokom in hkrati razvijamo identiteto vsakega posameznika. Z ustvarjalnostjo naših strokovnih delavcev spodbujamo v otroku najpomembnejše – otrokovo radovednost in pripravljenost za pridobivanje novih znanj.Vzgajamo k ekološki osveščenosti, odpiramo se v okolje in se z različnimi oblikami povezujemo v dobrobit otrok in skupnosti.

Z našim strokovnim znanjem, kompetencami se trudimo, da smo v pomoč vaši družini pri vzgoji in učenju vašega otroka. Vašega otroka toplo sprejmemo, nudimo kakovosten program, zdravo in kakovostno prehrano ter spodbudno učno okolje.Za uspešno vzgojo je pomembno, da se družina in vrtec med seboj znata povezovati in prepletati. Zavedamo se, da je naš poklic nekaj posebnega in da je dober vzgojitelj, ki je predan svojemu delu, za vsakega otroka dragocenost.Prepričani smo, da bo življenje otrok v vrtcu pestro, vsebinsko bogato, obsuto z ljubeznijo,toplino in varnostjo.

Naše delo je graditi trdne temelje. Verjamem in zaupam, da nam bo skupaj uspelo.

Ravnateljica
Irena Upelj

POSLANSTVO VRTCA

Preko vizije bomo sledili razvoju otrokove samopodobe; fizična in čustvena varnost, identiteta, pripadnost, kompetentnost in občutek, da ima življenje smisel. Naše temeljno poslanstvo je uvajanje vseživljeskega učenja s cilji trajnostnega razvoja ter inovativnega okolja.

VIZIJA VRTCA

Otroci imajo kratke noge, a delajo največje korake,
do Sonca,
do Sreče,
do Sveta
in puščajo za vse zanesenjake
v prihodnosti sledi.

(Tone Pavček)

 

VREDNOTE VRTCA

Spoštovanje, ki bo prepletalo naše odnose: zato se bomo poslušali, bili strpni in prijazni drug do drugega, bomo odkriti in pošteni, zaupljivi, ter priznavali drugačnost in iskali skupne poti.
Medsebojne pomoči: Spodbujali bomo drug drugega k doseganju rezultatov, ki smo jih zmožni, k ustvarjalnosti, solidarnosti in skrbi drug za drugega in do okolja, za katerega nam ni vseeno.

PROJEKTI

EKO ŠOLA

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki. Vsako leto najuspešnejšim ustanovam podeljujejo mednarodna priznanja – zelene zastave. Vrtec Otona Župančiča jo je pridobil leta 2011 in vsako leto potrjuje ekološko delovanje vrtca. To je tudi edino javno in mednarodno priznanje slovenskim ustanovam za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education)

STRPEN VRTEC

Pomahajmo v svet« je mednarodni projekt, preko katerega otroke vsega sveta v vrtcih med seboj povezuje preko video omrežja, kjer se lahko v živo vidijo, si pomahajo in naučijo prvih tujih besed. Namen projekta je, da otroke preko različnih dejavnosti navajamo na rahljanje stereotipov, predsodkov, nestrpnosti do drugače mislečih, do tujcev, do ljudi s posebnimi potrebami, do starejših, itd.

PLANET ZEMLJA

Društvo Planet Zemlja, katerega poslanstvo je komuniciranje okoljevarstvenih tem, je v letu 2010 prvič razpisalo vseslovenski natečaj za pridobitev naziva PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA – VRTEC. V delo društva so se preko projektov vključile tudi različne skupine vrtca Otona Župančiča saj želimo doseči, da bi odgovoren odnos do sočloveka, vseh živih bitij in narave, postal način življenja.

PORAJAJOČA SE PISMENOST

Zavod RS za šolstvo izvaja projekt Porajajoča se pismenost. Zaradi ugotovitev, ki jih prinaša Nacionalna strategija za razvoj pismenosti in zaradi novejših spoznanj o razvoju in učenju malih otrok, da se učenje pismenosti začenja že zgodaj v otroštvu, torej že pred učenjem akademske oziroma formalne pismenosti Raziskave so pokazale, da je vrtec “varovalni dejavnik” za razvoj govora in mišljenja, predvsem v obdobju med enim in tremi leti. Vrtec Otona Župančiča je v projekt vključen od samega začetka.

VARNO S SONCEM

Program VARNO S SONCEM je usmerjen k seznanjanju predšolskih otrok o škodljivih posledicah delovanja sončnih žarkov in ukrepih s katerimi lahko nastanek teh posledic učinkovito preprečimo oz. zmanjšamo. Program je nastal kot prizadevanje za izboljšanje stanja v Sloveniji zaradi zaskrbljujočih epidemioloških podatkov o naraščanju števila rakavih obolenj kože pri nas.

ZDRAVJE V VRTCU

Program Zdravje v vrtcu je del nacionalnega programa, s katerim so na ZZV Ljubljana pričeli v letu 2006. Tudi vrtec Otona Župančiča se je že prvo leto aktivno vključil v dejavnosti in vsako leto sledimo aktualnim temam ZZV. S programom želimo vplivati predvsem na preprečevanje in obvladovanje nastanka bolezni.

Vse slike na spletni strani so last Vrtca Otona Župančiča.

Slike in druga gradiva je dovoljeno pregledovati, obdelovanje, posredovanje, kopiranje ali objavljanje brez soglasja upodobljenih ali imenovanih ni dovoljeno.