RINGARAJA

RINGARAJA

Enota Ringaraja

Na Peči 20/a, Ljubljana

Pomočnica ravnateljice: Ksenija Grabovica
Telefon: 01 520 86 20
Email: zivzav.vvzljoz@guest.arnes.si

Vrtec je odprt od 05.30 – 16.30 ure.

Enota Ringaraja

Na Peči 20/a, Ljubljana

Pomočnica ravnateljice: Ksenija Grabovica
Telefon: 01 520 86 20
Email: zivzav.vvzljoz@guest.arnes.si

Vrtec je odprt od 05.30 – 16.30 ure.

Majhna hiša s tremi svetlimi in prostornimi igralnicami je že od leta 1985 prostor za otroke od prvega do tretjega leta. Stoji ob enoti Živ-žav, kamor se otroci preselijo po tretjem letu. Vse tri igralnice so prenovljene, klimatizirane in sodobno opremljene, kar omogoča izvajanje bogatih dejavnosti po programu Kurikuluma. Prenovljena je tudi kuhinja enote, v kateri  kuharica skrbno pripravlja obroke za velike in male. Enota ima travnik s peskovnikom in igrali, ki  omogočajo prve gibalne izkušnje, bogatijo pa ga tudi posebne glasbeno gibalne plošče, ki otrokom prinašajo veselje in spodbudno vplivajo na njihov razvoj. Prav majhnost enote nudi še dodaten občutek varnosti in domačnosti.

 

Zaposleni v enoti Ringaraja v šolskem letu 2019/2020:

ODDELEK

Telefon: 01 5208 631
ČMRLJI 1 – 2 let Hana Strehar, vzgojiteljica
Polona Zavrl, pomočnica vzgojiteljice
Telefon: 01 5247 988
JAGODE 1 – 2 let Ela Gale, vzgojiteljica
Ines Rekar , pomočnica vzgojiteljice
Telefon: 01 5208 633
SLONČKI 1-2 let Tina Mustavar, vzgojiteljica
Slađana Šučur, pomočnica vzgojiteljice
Prekrivanje Nevenka Zagrajšek, pomočnica vzgojiteljice

Poleg strokovnih delavk in kuharice za dobro počutje naših otrok skrbita še čistilki in vzdrževalec.

IN KONČNO POLETJE

Čez poletne mesece  bodo otroci gostovali v enoti Čebelica in spoznavali njene prostore ter bližnjo okolico.Tam si bomo pobližje ogledali kozolec, jih slikali, tiskali in izdelovali trganke v sklopu projekta Kulturna dediščina.Učili  se bodo drug od drugega,  kot naprimer pokaži kaj znaš, kvizi tako in drugače ipd, večino časa  pa preživljali na prostem (igrišče, Golovec, sprehodi)..Ko nam bo zelo vroče se bomo kopali oz igrali z vodo. Izvajali najrazličnejše poskuse z vodo, barvami, preverjali plovnost snovi in predmetov. Sproti bomo praznovali še kakšen rojstni dan in se veliko igrali. Veseli pa bomo tudi prebiranja poletnih razglednic in pozdravov iz dopustov.

Tistim, ki pa počitnice preživljate drugje, kolektiv enote želi vse lepo.

In končno poletje je tu.

Otroci gostujejo v enoti Čebelica, kjer se pod okriljem znanih strokovnih delavk počutijo kot v Ringaraja. Raziskujejo in se spoznavajo z novimi prostori, se igrajo na igrišču, ki nudi ogromno gibalnih dejavnosti in se družijo z vrstniki ter starejšimi otroci.