ČEBELICA

ČEBELICA

Enota Čebelica

Hruševska c. 81, Ljubljana

Pomočnica ravnateljice: Ksenija Grabovica
Telefon: 01 520 86 20
e-pošta: zivzav.vvzljoz@guest.arnes.si
Telefon enote: 01 524 66 91

Vrtec je odprt od 5.30 – 16.30 ure.
Poslovalni čas bomo prilagajali potrebam staršev.

Enota Čebelica

Hruševska c. 81, Ljubljana

Pomočnica ravnateljice: Ksenija Grabovica
Telefon: 01 520 86 20
e-pošta: zivzav.vvzljoz@guest.arnes.si
Telefon enote: 01 524 66 91

Vrtec je odprt od 5.30 – 16.30 ure.
Poslovalni čas bomo prilagajali potrebam staršev.

Enota Čebelica je v letu 2014 obeležila 30-letnico svojega obstoja, obenem pa smo praznovali tudi otvoritev novozgrajene energetsko varčne in učinkovite stavbe.
V enoto so vključeni  otroci vseh starostnih skupin. Ima 5 igralnic z velikimi steklenimi površinami, ki nudijo veliko svetlobe,  prostorne in zračne ter opremljene s talnim ogrevanjem. Nudijo neposreden izhod v atrij, ki je na enem delu tudi pokrit in nudi možnost bivanja na prostem tudi ob deževnem vremenu. Iz atrija je prehod   na  travnato igrišče, s sodobnimi igrali, ki otrokom omogočajo veliko možnosti za gibanje. Z igrišča je prehod na parkirišče, ki se lahko uporabi   kot varna površina za vožnjo s skiroji ali kolesi. V enoti je še razdelilna kuhinja, v kateri  kuharica poskrbi za obroke.
Za to, da vse deluje kot je potrebno  pa poskrbi hišnik.

 

A. Stran
 Telefon: 01 5208 638
SOVICE 2-3 leta Vesna Kete, vzgojiteljica
Kaja Ozimek, pomočnica vzgojiteljice
Telefon: 01 5208 639
KAPLJICE 1-2 leti Tea Rusjan, vzgojiteljica
Maša Zupančič, pomočnica vzgojiteljice
Prekrivanje Stanka Redek, pomočnica vzgojiteljice

 

B. Stran
Telefon: 01 5208 637
SRČKI 3-4 leta Tamara Milinović Grgič, vzgojiteljica
Irma Pogačar Poljanšek, pomočnica vzgojiteljice
Telefon: 01 5208 636
BARVICE 4-5 let Špela Granda, vzgojiteljica
Tanja Malkovič, pomočnica vzgojiteljice
Telefon: 01 5208 635
BIBE 5-6 let Teja Tratnik, vzgojiteljica
Mojca Pekolj, pomočnica vzgojiteljice

 

POLETNI ŽIV- ŽAV V ENOTI ČEBELICA ( 29.6. – 31.8.2020 )

GIBANJE:

– GIBALNE IN RAJALNE IGRE,

– VOŽNJA S SKIROJI IN POGANJALCI,

– IGRE Z ŽOGO IN BALONI,

– IGRA Z VODO,

– NARAVNE OBLIKE GIBANJA (tek, poskoki, skoki,…)

– KRAJŠI IN DALJŠI SPREHODI PO ŠTEPANJSKEM NASELJU.

UMETNOST:

– RISANJE,

– SLIKANJE,

– LEPLJENJE,

– OBLIKOVANJE (mivka, plastelin, …),

– PREPEVANJE ZNANIH PESMI IN POSLUŠANJE RAZLIČNE GLASBE,

– PLES IN SPROSTITEV OB GLASBI,

– POSNEMANJE  ZVOKOV IZ NARAVE IN OKOLJA.

MATEMATIKA:

– ŠTETJE ZA ZABAVO,

– RAZVRŠČANJE  PO VELIKOSTI, BARVI, OBLIKI…,

– ORIENTACIJA NA SEBI IN V PROSTORU.

JEZIK:

– POSLUŠANJE RAZLIČNIH LITERARNIH VSEBIN,

– PRIPOVEDOVANJE O POČITNIŠKIH VTISIH,

– IGRE ZA RAZVIJANJE GOVORA,

– BIBARIJE, IZŠTEVANKE,

– IGRA Z GLASOVI IN ČRKAMI,

– IGRA IN SPOZNAVANJE VLOGE SIMBOLOV IN PISNEGA JEZIKA S POMOČJO KNJIG IN DRUGIH OBLIK TISKA.

NARAVA:

–       OPAZOVANJE IN SPOZNAVANJE CVETLIC, ŽUŽELK IN MALIH ŽIVALI,

–       OPAZOVANJE VREMENA V POLETNEM ČASU,

–       SPOZNAVANJE IN OKUŠANJE POLETNEGA SADJA IN ZELENJAVE,

–       ODKRIVANJE IN SPOZNAVANJE LASTNOSTI VODE – plovnost, prelivanje, pretakanje,…

DRUŽBA:

–       SKUPINSKE DEJAVNOSTI: petje, poslušanje zgodbic, rajalne in gibalne igre…

–       SPOZNAVANJE RAZLIČNIH OBJEKTOV V BLIŽINI VRTCA,

–       POGOVOR O DOMU, DRUŽINI IN SVOJIH DOŽIVETJIH NA POČITNICAH,

–       IGRA Z MLAJŠIMI IN STAREJŠIMI OTROKI,

–       RAZVIJATI SPOSOBNOSTI IN NAČINE ZA VZPOSTAVLJANJE, VZDRŽEVANJE IN UŽIVANJE V PRIJATELJSKIH ODNOSIH Z ENIM ALI VEČ OTROKI,

–       PRIDOBIVANJE VEŠČIN POVEZANIH S TELESNO NEGO IN VARNOSTJO – v igralnici, na igrišču, v prometu…

A. Stran

Telefon: 01 5208 638

SOVICE 2-3 leta
Vesna Kete, vzgojiteljica
Kaja Ozimek, pomočnica vzgojiteljice

Telefon: 01 5208 639

KAPLJICE 1-2 leti
Tea Rusjan, vzgojiteljica
Maša Zupančič, pomočnica vzgojiteljice
Prekrivanje Stanka Redek, pomočnica vzgojiteljice

B. Stran

Telefon: 01 5208 637

SRČKI 3-4 leta
Tamara Milinović Grgič, vzgojiteljica
Irma Pogačar Poljanšek, pomočnica vzgojiteljice

Telefon: 01 5208 636

BARVICE 4-5 let
Darinka Kerman, vzgojiteljica
Špela Granda, pomočnica vzgojiteljice

Telefon: 01 5208 635

BIBE 5-6 let
Teja Tratnik, vzgojiteljica
Mojca Pekolj, pomočnica vzgojiteljice

Spoštovani starši, dragi otroci in drugi prijatelji vrtca.

Jesen kliče … v naravo, hribe, med prijatelje … in na počitnice. Tudi iz vrtca jih že veselo kličemo. Še toliko bolj, ker nas takoj po oddihu čakajo čisto prave jesenske športne igre. Z našo športno Čebelico (prav kmalu jo boste spoznali) bomo namreč kotalili buče, skakali v žakljih, skladali drva, gradili stolpe iz vej in še mnogo, mnogo zanimivega nas čaka.

Za vas imamo še nekaj drugih zanimivih sporočil.

Naši najmlajši otroci iz skupine Kapljice so že pogumno nehali kapljati solzice ob prvih prelomnih samostojnih korakih. Prav dobro se že imajo v igralnici in iz dneva v dan prihajajo v vrtec bolj nasmejani.

Tako majhni so, a so že bili pravi navijači. Navijali so za otroke iz skupin Sovice, Barvice, Srčki in Bibe, ko so pogumno tekli na 100 metrov. Organizirali smo namreč tek v okviru prireditve “Začni mlad, tekmuj pošteno” v pobudi Atletske zveze Slovenije. Super smo se imeli! V Tednu mobilnosti smo tudi sicer zelo veliko hodili peš in spoznali, da lahko pridemo že zelo daleč in smo pri tem še prijazni do narave. 

V Tednu kulturne dediščine smo spoznali zanimivega gospoda z okroglimi očali – Otona Župančiča. Strokovne delavke smo pripravile tudi prireditev “Po belokranjsko” in otrokom odplesale Kralja Matjaža.  Skupaj pa smo se zavrteli na Belokranjsko kolo. Še bele dolenjske breze bi se nam priklonile. 🙂

Posebej čarobno pa je bilo na Malem placu. Otroci iz skupin Barvice in Bibe so odšli po skrivnostni poti Močvirskih škratov. Našli so jih, seveda, se ob tem tudi veliko naučili in imeli lepo.

Strokovne delavke enote