ČEBELICA

ČEBELICA

Enota Čebelica

Hruševska c. 81, Ljubljana

Pomočnica ravnateljice: Ksenija Grabovica
Telefon: 01 520 86 20
e-pošta: zivzav.vvzljoz@guest.arnes.si
Telefon enote: 01 524 66 91

Vrtec je odprt od 5.30 – 16.30 ure.
Poslovalni čas bomo prilagajali potrebam staršev.

Enota Čebelica je v letu 2014 obeležila 30-letnico svojega obstoja, obenem pa smo praznovali tudi otvoritev novozgrajene energetsko varčne in učinkovite stavbe.
V enoto so vključeni  otroci vseh starostnih skupin. Ima 5 igralnic z velikimi steklenimi površinami, ki nudijo veliko svetlobe,  prostorne in zračne ter opremljene s talnim ogrevanjem. Nudijo neposreden izhod v atrij, ki je na enem delu tudi pokrit in nudi možnost bivanja na prostem tudi ob deževnem vremenu. Iz atrija je prehod   na  travnato igrišče, s sodobnimi igrali, ki otrokom omogočajo veliko možnosti za gibanje. Z igrišča je prehod na parkirišče, ki se lahko uporabi   kot varna površina za vožnjo s skiroji ali kolesi. V enoti je še razdelilna kuhinja, v kateri  kuharica poskrbi za obroke.
Za to, da vse deluje kot je potrebno  pa poskrbi hišnik.

A. Stran
 Telefon: 01 5208 638
SOVICE 1-2 leti Vesna Kete, vzgojiteljica
Kaja Ozimek, pomočnica vzgojiteljice
Telefon: 01 5208 639
SRČKI 2-3 leta Tamara Milinović Grgić, vzgojiteljica
Irma Pogačar Poljanšek, pomočnica vzgojiteljice
Prekrivanje Stanka Redek, pomočnica vzgojiteljice

 

B. Stran
Telefon: 01 5208 637
BIBE 4-5 let Teja Tratnik, vzgojiteljica
Mojca Pekolj, pomočnica vzgojiteljice
Telefon: 01 5208 636
BARVICE 3-4 leta Darinka Kerman, vzgojiteljica
Sandra Čergić, pomočnica vzgojiteljice
Telefon: 01 5208 635
KAPLJICE 5-6 let Tea Rusjan, vzgojiteljica
Maša Zupančič, pomočnica vzgojiteljice

 

Spoštovani starši!

Za nami je uspešen zaključek vrtčevskega leta. V enoti smo pripravile zaključno prireditev z naslovom prednostne naloge Vrednote za boljši jutri. Zvrstilo se je veliko zanimivih iger in delavnic, zelo dobro pa se je odvil tudi boljši sejem.

Zahvaljujemo se vsem staršem, ki ste izdatno donirali oblačila in igrače, na sejmu pa s prispevki za Sklad vrtca donirali 308 EUR.

Sicer pa je bilo in bo v vrtcu zelo živahno. Prilagamo poletni program dejavnosti.

POLETNI RINGARAJA V ENOTI ČEBELICA

GIBANJE:
- GIBALNE IN RAJALNE IGRE,
- GUBANJE, STRIŽENJE,
- NARAVNE OBLIKE GIBANJA,
- IGRA Z RAZLIČNIMI PREDMETI IN SNOVMI,
- IGRE Z ŽOGO IN BALONI,
- BIVANJE NA PROSTEM,
- KRAJŠI IN DALJŠI SPREHODI PO ŠTEPANJSKEM NASELJU.

UMETNOST:
- RISANJE,
- SLIKANJE,
- LEPLJENJE,
- OBLIKOVANJE (mivka, plastelin, …),
- PREPEVANJE ZNANIH PESMI IN POSLUŠANJE RAZLIČNE GLASBE,
- IGRANJE NA MALE INSTRUMENTE,                                                                                                                                 
- PLES IN SPROSTITEV OB GLASBI,
- POSNEMANJE  ZVOKOV IZ NARAVE IN OKOLJA.

MATEMATIKA:
- ŠTETJE S PRSTI PRI ODRASLIH IN DRUGIH OTROCIH,
- RAZVRŠČANJE  PO VELIKOSTI, BARVI, OBLIKI…,
- ORIENTACIJA V PROSTORU.
- SPOZNAVANJE ODNOSA MED VZROKOM IN POSLEDICO.

JEZIK:
 • POSLUŠANJE RAZLIČNIH LITERARNIH VSEBIN,
 • PRIPOVEDOVANJE O POČITNIŠKIH VTISIH,
 • IGRE ZA RAZVIJANJE GOVORA,
 • SODELOVANJE V RAZLIČNIH GOVORNIH POLOŽAJIH, ZAČENJA GOVOR,
 • IGRA Z GLASOVI IN ČRKAMI,
 • IGRA IN SPOZNAVANJE VLOGE SIMBOLOV IN PISNEGA JEZIKA S POMOČJO KNJIG IN DRUGIH OBLIK TISKA.
 
NARAVA:
 • OPAZOVANJE IN SPOZNAVANJE CVETLIC, ŽUŽELK IN MALIH ŽIVALI,
 • OPAZOVANJE VREMENA V POLETNEM ČASU,
 • SPOZNAVANJE IN OKUŠANJE POLETNEGA SADJA IN ZELENJAVE,
 • ODKRIVANJE IN SPOZNAVANJE LASTNOSTI VODE -plovnost, prelivanje, pretakanje,
 • SPOZNAVANJE DELA ČEBELARJA IN POMENA ČEBEL ZA NARAVO IN LJUDI.
 
DRUŽBA:
 • SKUPINSKE DEJAVNOSTI: petje, poslušanje zgodbic, rajalne in gibalne igre…
 • SPOZNAVANJE IGRALNICE, VRTCA, BLIŽNJE OKOLICE IN PRIDOBIVA RAZLIČNE IZKUŠNJE O SVETU,
 • SPOZNAVANJE RAZLIČNIH OBJEKTOV V BLIŽINI VRTCA,
 • POGOVOR O DOMU, DRUŽINI IN SVOJIH DOŽIVETJIH NA POČITNICAH,
 • IGRA Z MLAJŠIMI IN STAREJŠIMI OTROKI,
 • RAZVIJATI SPOSOBNOSTI IN NAČINE ZA VZPOSTAVLJANJE, VZDRŽEVANJE IN UŽIVANJE V PRIJATELJSKIH ODNOSIH Z ENIM ALI VEČ OTROKI,
 • PRIDOBIVANJE VEŠČIN POVEZANIH S TELESNO NEGO IN VARNOSTJO – v igralnici, na igrišču, v prometu…


  VESELIMO SE POČITNIC!

   
                    Strokovne delavke enote