ČEBELICA

ČEBELICA

Enota Čebelica

Hruševska c. 81, Ljubljana

Pomočnica ravnateljice: Andreja Mekinc
Telefon: 01 520 86 20
e-pošta: curimuri.vvzljoz@guest.arnes.si
Telefon enote: 01 524 66 91

Vrtec je odprt od 5.30 – 16.30 ure.
Poslovalni čas bomo prilagajali potrebam staršev.

Enota Čebelica je v letu 2014 obeležila 30-letnico svojega obstoja, obenem pa smo praznovali tudi otvoritev novozgrajene energetsko varčne in učinkovite stavbe.
V enoto so vključeni  otroci vseh starostnih skupin. Ima 5 igralnic z velikimi steklenimi površinami, ki nudijo veliko svetlobe,  prostorne in zračne ter opremljene s talnim ogrevanjem. Nudijo neposreden izhod v atrij, ki je na enem delu tudi pokrit in nudi možnost bivanja na prostem tudi ob deževnem vremenu. Iz atrija je prehod   na  travnato igrišče, s sodobnimi igrali, ki otrokom omogočajo veliko možnosti za gibanje. Z igrišča je prehod na parkirišče, ki se lahko uporabi   kot varna površina za vožnjo s skiroji ali kolesi. V enoti je še razdelilna kuhinja, v kateri  kuharica poskrbi za obroke.
Za to, da vse deluje kot je potrebno  pa poskrbi hišnik.

 

Poročilo enote 2019-20

A. Stran
 Telefon: 01 5208 638
ŽOGICE 1-2 letI Teja Tratnik, vzgojiteljica
Mojca Pekolj, pomočnica vzgojiteljice
Telefon: 01 5208 639
KAPLJICE 2-3 leti Tea Rusjan, vzgojiteljica
Maša Zupančič, pomočnica vzgojiteljice
Prekrivanje Stanka Redek, pomočnica vzgojiteljice

 

B. Stran
Telefon: 01 5208 637
SRČKI 4-5 let Tamara Milinović Grgič, vzgojiteljica
Irma Pogačar Poljanšek, pomočnica vzgojiteljice
Telefon: 01 5208 636
BARVICE 5-6 let Špela Granda, vzgojiteljica
Tanja Malkovič, pomočnica vzgojiteljice
Telefon: 01 5208 635
SOVICE   3-4 leta

Vesna Kete, vzgojiteljica
Kaja Ozimek, pomočnica vzgojiteljice Petra Šinko Habulan, spremljevalka

 

Začetek novega šolskega leta je tudi za vrtec pomemben dogodek, saj nekateri otroci prvikrat vstopajo v naše prostore. Veliko otrok se po počitnicah zopet vrača k svojim prijateljem v skupino, nekateri zamenjajo sobo, spet drugi vzgojiteljico, za nekatere je vse po starem.

Vsem otrokom želimo, da bi se v vrtcu počutili lepo in brezskrbno, staršem pa čim manj stresa ob spremembah v novem šolskem letu.

VSI NAŠI OTROCI (Tone Pavček)

Vsi otroci so naši otroci,
je rekel prijazni glas,
vse frklje in smrklje in froci,
vsi svetlih in temnih in kodrastih las,
vsi naši! Tudi tisti drugačni,
drugačne usode in vere in ras,
vsi beli in črni, vsi bolni in lačni
so taki kot kdo izmed nas.

Skupaj na tem svetu živimo,
svet nam je skupna velika vas,
kjer na srečo iščemo rimo
in poslušamo božji glas,
ki živeti in rasti veleva
in biti odprtih rok
za hudo, ki prizadeva
vsak čas na milijone otrok!

Vsi otroci na svet so rojeni
za srečo in dober prid,
vsak je podoben tebi in meni
in vsak je sonce in vsak je svit.

Enota Čebelica

Hruševska c. 81, Ljubljana

Pomočnica ravnateljice: Ksenija Grabovica
Telefon: 01 520 86 20
e-pošta: zivzav.vvzljoz@guest.arnes.si
Telefon enote: 01 524 66 91

Vrtec je odprt od 5.30 – 16.30 ure.
Poslovalni čas bomo prilagajali potrebam staršev.

Enota Čebelica je v letu 2014 obeležila 30-letnico svojega obstoja, obenem pa smo praznovali tudi otvoritev novozgrajene energetsko varčne in učinkovite stavbe.
V enoto so vključeni  otroci vseh starostnih skupin. Ima 5 igralnic z velikimi steklenimi površinami, ki nudijo veliko svetlobe,  prostorne in zračne ter opremljene s talnim ogrevanjem. Nudijo neposreden izhod v atrij, ki je na enem delu tudi pokrit in nudi možnost bivanja na prostem tudi ob deževnem vremenu. Iz atrija je prehod   na  travnato igrišče, s sodobnimi igrali, ki otrokom omogočajo veliko možnosti za gibanje. Z igrišča je prehod na parkirišče, ki se lahko uporabi   kot varna površina za vožnjo s skiroji ali kolesi. V enoti je še razdelilna kuhinja, v kateri  kuharica poskrbi za obroke.
Za to, da vse deluje kot je potrebno  pa poskrbi hišnik.

 

Poročilo enote 2019-20

A. Stran

Telefon: 01 5208 638

ŽOGICE 1-2 leti
Teja Tratnik, vzgojiteljica
Mojca Pekolj, pomočnica vzgojiteljice

Telefon: 01 5208 639

KAPLJICE 2-3 leta
Tea Rusjan, vzgojiteljica
Maša Zupančič, pomočnica vzgojiteljice
Prekrivanje Stanka Redek, pomočnica vzgojiteljice

B. Stran

Telefon: 01 5208 637

SRČKI 4-5 let
Tamara Milinović Grgič, vzgojiteljica
Irma Pogačar Poljanšek, pomočnica vzgojiteljice

Telefon: 01 5208 636

BARVICE 5-6 let
Špela Granda, vzgojiteljica
Tanja Malković, pomočnica vzgojiteljice

Telefon: 01 5208 635

Sovice 3-4 leta
Vesna Kete, vzgojiteljica
Kaja Ozimek, pomočnica vzgojiteljice

Petra Šinko Habulan, spremljevalka

Začetek novega šolskega leta je tudi za vrtec pomemben dogodek, saj nekateri otroci prvikrat vstopajo v naše prostore. Veliko otrok se po počitnicah zopet vrača k svojim prijateljem v skupino, nekateri zamenjajo sobo, spet drugi vzgojiteljico, za nekatere je vse po starem.

Vsem otrokom želimo, da bi se v vrtcu počutili lepo in brezskrbno, staršem pa čim manj stresa ob spremembah v novem šolskem letu.

VSI NAŠI OTROCI (Tone Pavček)

Vsi otroci so naši otroci,
je rekel prijazni glas,
vse frklje in smrklje in froci,
vsi svetlih in temnih in kodrastih las,
vsi naši! Tudi tisti drugačni,
drugačne usode in vere in ras,
vsi beli in črni, vsi bolni in lačni
so taki kot kdo izmed nas.

Skupaj na tem svetu živimo,
svet nam je skupna velika vas,
kjer na srečo iščemo rimo
in poslušamo božji glas,
ki živeti in rasti veleva
in biti odprtih rok
za hudo, ki prizadeva
vsak čas na milijone otrok!

Vsi otroci na svet so rojeni
za srečo in dober prid,
vsak je podoben tebi in meni
in vsak je sonce in vsak je svit.