ČEBELICA

ČEBELICA

Enota Čebelica

Hruševska c. 81, Ljubljana

Pomočnica ravnateljice: Ksenija Grabovica
Telefon: 01 520 86 20
e-pošta: zivzav.vvzljoz@guest.arnes.si
Telefon enote: 01 524 66 91

Vrtec je odprt od 5.30 – 16.30 ure.
Poslovalni čas bomo prilagajali potrebam staršev.

Enota Čebelica je v letu 2014 obeležila 30-letnico svojega obstoja, obenem pa smo praznovali tudi otvoritev novozgrajene energetsko varčne in učinkovite stavbe.
V enoto so vključeni  otroci vseh starostnih skupin. Ima 5 igralnic z velikimi steklenimi površinami, ki nudijo veliko svetlobe,  prostorne in zračne ter opremljene s talnim ogrevanjem. Nudijo neposreden izhod v atrij, ki je na enem delu tudi pokrit in nudi možnost bivanja na prostem tudi ob deževnem vremenu. Iz atrija je prehod   na  travnato igrišče, s sodobnimi igrali, ki otrokom omogočajo veliko možnosti za gibanje. Z igrišča je prehod na parkirišče, ki se lahko uporabi   kot varna površina za vožnjo s skiroji ali kolesi. V enoti je še razdelilna kuhinja, v kateri  kuharica poskrbi za obroke.
Za to, da vse deluje kot je potrebno  pa poskrbi hišnik.

A. Stran
 Telefon: 01 5208 638
SOVICE 1-2 leti Vesna Kete, vzgojiteljica
Kaja Ozimek, pomočnica vzgojiteljice
Telefon: 01 5208 639
SRČKI 2-3 leta Tamara Milinović Grgić, vzgojiteljica
Irma Pogačar Poljanšek, pomočnica vzgojiteljice
Prekrivanje Stanka Redek, pomočnica vzgojiteljice

 

B. Stran
Telefon: 01 5208 637
BIBE 4-5 let Teja Tratnik, vzgojiteljica
Mojca Pekolj, pomočnica vzgojiteljice
Telefon: 01 5208 636
BARVICE 3-4 leta Darinka Kerman, vzgojiteljica
Sandra Čergić, pomočnica vzgojiteljice
Telefon: 01 5208 635
KAPLJICE 5-6 let Tea Rusjan, vzgojiteljica
Maša Zupančič, pomočnica vzgojiteljice

 

Spoštovani starši!

Skupina otrok Kapljice se je udeležila Polžjih iger v Bazi, kjer so otroci in strokovne delavke aktivno sodelovali v ponujenih športnih dejavnostih. Udeležili so se zaključne prireditve Sobivanje na temo prijateljstvo, ki je potekala  v City teatru v BTC. Udeležili so se predstave v kino Dvoru – kino Balon in si ogledali animirani film KOYA in nagajivi predmeti. Zvočno so opremili in posneli del animiranega filma KOYA.

Bibe so po obisku Narodne galerije na temo Ko slike oživijo pripravili srečanje, kjer so se predstavili staršem in kasneje tudi otrokom enote. Po vsebini slik so si otroci izmislili zgodbe, jih odigrali in posneli.

Otroci skupine Barvice so pripravili  pogrinjke in se družili ob prazničnem kosilu pred prazniki. Barvice, Srčki in Kapljice so spoznavali vesolje, vulkane in življenje na zemlji. Najmlajši otroci skupine Sovice so raziskovali zvok in glasbo.

V Enoti Čebelica je minil res pester mesec. Nadaljeval se bo s prireditvijo ob zaključku vrtčevskega leta. V sredo, 22. 5. od 16.00 do 17.30 lepo vabljeni v našo enoto. Ob igrah in delavnicah na temo Vrednote za boljši jutri se bomo skupaj poveselili naših uspehov in prijetnih minulih dni. Vabljeni!