OBVESTILO

Obvestilo staršem 30. 10. 2020 –  Prosimo vas, da v vrtec pripeljete le zdrave otroke.

Spoštovani starši!

V ponedeljek, 26. 10. 2020, bodo odprte vse enote Vrtca. Podrobnejše informacije lahko najdete na povezavi Starši – splet  

OBVESTILO

Prejeli smo okrožnico MIZŠ v kateri na obveščajo da od 1. 6. 2020 dalje oddelki vrtcev delujejo v skladu z veljavnimi normativi, ki jih določajo predpisi s področja predšolske vzgoje. Vsi otroci so vključeni v matični oddelek, pričenjamo tudi z uvajanjem. Ohranjamo pa...
Accessibility