OBVESTILO

Prejeli smo okrožnico MIZŠ v kateri na obveščajo da od 1. 6. 2020 dalje oddelki vrtcev delujejo v skladu z veljavnimi normativi, ki jih določajo predpisi s področja predšolske vzgoje. Vsi otroci so vključeni v matični oddelek, pričenjamo tudi z uvajanjem. Ohranjamo pa...

OBVESTILO

Spoštovani starši Pojav novega koronavirusa pomeni dodatno tveganje v življenju in potrebo po spremembi obnašanja ter prilagoditvah. V vrtcu bomo izvajali ukrepe v obsegu, kolikor je to možno in izvedljivo zaradi narave dela in sposobnosti dojemanja otrok. V primeru,...