POGOVORNE URICE – 14. 10. 2020

Vabiva vas na pogovorne ure, ki se bodo izvajale v sredo, 14. 10. 2020 v pedagoški sobi.. Za prost termin se pozanimajte in vpišite pri strokovni delavki, v oddelku. Na pogovornih uricah, je zaščitna maska obvezna.

zapisnik roditeljskega sestanka

  DNEVNI RED: Predstavitev dela in življenja v skupini. Predstavitev letnega  načrta dela. Pravilnik o varnosti otrok. Potrditev delegata v svet staršev. Pobude in predlogi. Ad1: Po pozdravu staršev sva se s pom. vzg. zahvalili staršem za dosedanje sodelovanje,...