Načrt za obdobje: julij in avgust 2022      Oddelek: 2-3 leta        Vzgojiteljice: Valentina Novak
Izhodišče za dejavnost: otrok prinese v vrtec, knjigo z morsko tematiko
Tema:  POLETJE JE TU, JUHUHU                    Področje: jezik, družba, narava, matematika, gibanje, umetnost
Globalni cilj:  spoznavanje življenjskega cikla ter zdravega in varnega načina življenja
področje OBLIKA DEJAVNOSTI
Dnevna skica SKUPNA IGRA    PROSTA  IGRA VLOGA VZGOJITELJA
JEZIK

CILJ: jezik kot objekt igre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-poslušanje zgodb, Bor in Bina na soncu, Bobek in barčica, A. Štefan

-poslušanje deklamacij, Hišica ob morju C. Sokolov

-opazovanje vremenskih situacij

 

Jezikovni, listanje knjig, pogovor o novih besedah iz zgodb

Knjižni, pogovor ob knjigah, o živalih v morju, poimenovanje

Jezikovni, reševanje opisnih ugank

Opismenjevalni, spoznavanje delov morskih živali, kaj potrebujemo na plaži, …

 

Voditi pogovore s vprašanji o doživetih dogodkih na morju, izletih, obiskih… Igrati se skupaj z otroki in imeti se lepo.

 

 

DRUŽBA

CILJ: otrok spoznava značilnosti letnega časa

-prebiranje počitniških pozdravov od otrok

-druženje z otroki starejših in mlajših

-piknik pod krošnjami dreves

-socialne in družabne igre, Žoga potuje, Kje je predmet

-druženje z otroki iz drugih skupin

Glasbeni, poslušanje glasbenih pravljic

Družba, igra v kotičku dom

Jezikovni, pogovori ob ogledovanju razglednic, s počitniškimi pozdravi otrok

NARAVA

CILJ: otrok spoznava lastnosti vode, mivke

 

-igre z vodo, spuščanje ladjic, pretakanje vode, zlivanje vode na mlinček

-igra z mivko, uporaba igrač za igro z mivko

-pihanje milnih mehurčkov

-opazovanje vremenskih situacij

 

 

Raziskovalni, poslušanje različnih zvokov vode, morje, reka, potok, dež…

Raziskovalni, zlaganje kamnov, školjk po velikosti

Raziskovalni, oblikovanje s slanim testom

Konstrukcijski, sestavljanje, razstavljanje kock, lončkov

Čutni kotiček, hoja po različnih naravnih materialih

Otroke mazati z zaščito proti soncu paziti na varnost v bazenih in čistočo.
MATEMATIKA

CILJ: otr. razvršča in klasificira

 

 

-poimenovanje in prepoznavanje enega predmeta, v skupini predmetov

-položaj predmetov v prostoru

-razvrščanje igrač glede na položaj predmetov v prostoru, spodaj, zgoraj, pod, nad, …

 

 

 

 

Ustvarjalni, polaganje kamnov, školjk v slano testo

Tehnični, lepljenje kamnov, školjk na podlago

Matematični, zlagamo kamne, zbiramo kamne po velikosti

Otrokom pustiti ustvarjalnost.
 

UMETNOST

CILJ: spodbujanje splošne ustvarjalnosti

 

-gubanje ladjic, ribic

-risanje z barvnimi kredami

-ples ob glasbi, gibanje rok, hoja po prstih, lahkotni gibi

-prosto plesno in likovno ustvarjanje z različnimi sredstvi in metodami

-plesne in rajalne igre, Didl dajčka, Ringaraja, Rdeče češnje, Sredi kroga deklica, …

 

 

Likovni, slikanje z ledenimi kockami

 

Dom, igra vlog z dojenčki, previjanje, pokrivanje, oblačenje

Ustvarjalni, polaganje kamnov, školjk v slano testo

Umetnostni, ustvarjanje iz naravnega id odpadnega materiala

Glasbeni, poslušanje instrumentalne glasbe in izvajanje ritmičnih vzorcev ter motivov s ploskanje oz. lastnimi instrumenti, muziciranje MRI

 

Spodbujati otroke k ustvarjalnosti.
GIBANJE

CILJ: iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov

 

 

 

 

 

 

-čez ovire: po klopi, gredi, čez most

-niz gimnastičnih vaj ob umirjeni glasbi

-gibalne igre na igrišču

-premagovanje naravnih in pripravljenih ovir, hoja v hrib, …

-sprehodi v bližnji okolici

 

Matematični, sestavljanje puzlov

Gibalni, iskanje lastne poti, Pajkova mreža

 

 

Omogočiti otrokom vsakodnevno potrebo po gibanju.
Accessibility