GIBANJE:

–  GIBALNE IN RAJALNE IGRE,

–  VOŽNJA S SKIROJI IN POGANJALCI,

–  IGRE Z ŽOGO IN BALONI,

–  IGRA Z VODO,

–  NARAVNE OBLIKE GIBANJA (tek, plezanje, poskoki, skoki,…),

– KRAJŠI IN DALJŠI SPREHODI (park Kodeljevo, …).

UMETNOST:

–  RISANJE,

–  SLIKANJE,

–  LEPLJENJE,

–  OBLIKOVANJE (mivka, plastelin, …),

–  PREPEVANJE ZNANIH PESMI IN POSLUŠANJE RAZLIČNE GLASBE,       

–  PLES IN SPROSTITEV OB GLASBI,

–  POSNEMANJE  ZVOKOV IZ NARAVE IN OKOLJA.

MATEMATIKA:

–  ŠTETJE ZA ZABAVO,

–  RAZVRŠČANJE  PO VELIKOSTI, BARVI, OBLIKI…,

–  ORIENTACIJA NA SEBI IN V PROSTORU.

JEZIK:

–  POSLUŠANJE RAZLIČNIH LITERARNIH VSEBIN,

–  PRIPOVEDOVANJE O POČITNIŠKIH VTISIH,

–  IGRE ZA RAZVIJANJE GOVORA,

–  BIBARIJE, IZŠTEVANKE,

–  IGRA Z GLASOVI IN ČRKAMI,

–  IGRA IN SPOZNAVANJE VLOGE SIMBOLOV IN PISNEGA JEZIKA S POMOČJO KNJIG IN DRUGIH OBLIK TISKA.

 NARAVA:

     –  OPAZOVANJE IN SPOZNAVANJE CVETLIC, ŽUŽELK IN MALIH ŽIVALI,

     –  OPAZOVANJE VREMENA V POLETNEM ČASU,

     –  SPOZNAVANJE IN OKUŠANJE POLETNEGA SADJA IN ZELENJAVE,

      –  ODKRIVANJE IN SPOZNAVANJE LASTNOSTI VODE – plovnost, prelivanje, pretakanje,…

 DRUŽBA:

   –  SKUPINSKE DEJAVNOSTI: petje, poslušanje zgodbic, rajalne in gibalne igre…,

      – POGOVOR O DOMU, DRUŽINI IN SVOJIH DOŽIVETJIH NA POČITNICAH,

      – IGRA Z MLAJŠIMI IN STAREJŠIMI OTROKI,

      – RAZVIJATI SPOSOBNOSTI IN NAČINE ZA VZPOSTAVLJANJE, VZDRŽEVANJE IN UŽIVANJE  V                      PRIJATELJSKIH ODNOSIH Z ENIM ALI VEČ OTROKI,

      – PRIDOBIVANJE VEŠČIN POVEZANIH S TELESNO NEGO IN VARNOSTJO – v igralnici, na igrišču.

Accessibility