N:

– Seznanjanje s temo.

– Ogled potokov, v okolici.

– Opazovanje in ogled reke Ljubljanice.

– Poskusi z vodo.

– Igra z vodo.

– Ogled dokumentarnih filmov na temo – potok, jezero, reka, morje…

– Seznanja se o pomenu vode za življenje (  človek, rastline, živali ).

– Se pogovarja o nesreči, ki jo povzroča voda – poplava.

– Se igra z vodo in jo primerja ( tekoče stanje , trdno stanje ).

– Sodeluje v pogovoru o posledicah onesnaževanja voda.

Prireditev – ( Gospodarska zbornica  Slovenije ) – GOZD, VODA ,  MLINČEK. – 25. 5. 2022

Delavnica v vrtcu – Kako ostati bolj zdrav ( Mateja Jerše dipl. m. s. – ZD Ljubljana – Enota Moste Polje ). – 31. 5. 2022

D:

– Dejavnosti ob praznovanju rojstnega dne: petje, risanje, ples, pogostitev…

– Seznanja se z različnimi geografskimi okolji ( gozd, travnik,  naselje ).

U:

– Slika mokro risbo.

– Slika s čopiči – vodo.

– Se seznani z novo pesmico – Potoček postoj in povej …
G:

– Sprehod v dežju  – opazovanje vode ( dežna kaplja, luža ).

– CELODNEVNI IZLET – TURISTIČNA KMETIJA – RANČ KAJA IN GROM. – 10. 5. 2022

– POHOD – PST – 5. 5. 2022


J:

– Bogatenje besedišča – izvir, izliv, struga

– Se pogovarja, pripoveduje… o vodi.

– Posluša zgodbo – Zgodbica o vodi.

– Si ogleduje literaturo  in se ob tem pogovarja

M:

– Se igra z vodo – prelivanje v različno velike posode.

– Napoveduje rezultat ( ali bomo opazili lužo, ali bo voda mrzla ali ne, odgovarja na vprašanja, napoveduje kaj se bo zgodila, bo olje na vodi potonilo… ).

Accessibility