Načrt za obdobje: 28. 3. –  8. 4. 2022           Oddelek: 2-3 leta         Vzgojiteljica: Valentina Novak

 

Izhodišče za dejavnost: deček pove, da se je v vrtec pripeljal s kolesom
Tema: TRAJNOSTNA MOBILNOST            Povezave med področji: matematika, gibanje, umetnost, družba
 
GLAVNO PODROČJE OBLIKA DEJAVNOSTI  
 

 

SKUPNA IGRA PROSTA IGRA VLOGA VZGOJITELJA
NARAVA

Cilj: otrok pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko dejavno prispeva k ohranjanju naravnega okolja

-Poslušanje zvoka avtomobila, Best of supercar sounds 2019

-Opazovanje gibanja avtomobila iz katerega se kadi dim

-Kratka igrana igra zajčka in šoferja, zajec bi rad bil spet bel, želi si čistejše in mirnejše okolje.

Naravoslovni, senzornomotorična škatla, za graditev različnih kompozicij, vlak, steze za pešce, sestavljanje gozda in travnatih površin.

Ustvarjalni, izdelava zelenih podlag, dreves, rož iz odpadnega papirja, barvanje, lepljenje.

 

Poskrbeti za varnost otrok, otroke razporediti za delo v kotičkih.
 

POVEZAVE MED PODROČJI

     
MATEMATIKA

Cilj: otrok rabi simbole, s simboli zapisuje dogodke in opisuje stanje

-Otroci pomagajo pri postavitvi kotička, skupni dogovori, želje, otroci sodelujejo pri urejanju prostora.

-Ustvarjanje s Sestavljanko za čistejše okolje-taktilna na steklo.

Matematično-ustvarjalni, otroci iz moossgume, namočene v vodo, sestavljajo različna trajnostna vozila, dajejo na steklo v dol zaporedju, posamezne dele sestavijo v celoto.

 

Otroci spoznajo novo tehniko.

Otrokom dopustiti možnost raziskovanja in odkrivanja izvirnih rešitev.

 

 

GIBANJE

Cilj: razvijanje prstne spretnosti

-Peljimo se s kolesom in očistimo zajčka, gibalno spretnostna igra z didaktično igračo. Gibalno-spretnostni, otroci polnijo mokre vate v posodo, ki jo vozijo po vrvici do umazanega sivega zajčka. Čistijo ga z navlaženimi vatami.  

 

DRUŽBA

Cilj: otrok se navaja na pravila v skupini

-Igra, Prepoznaj simbol in ga razvrsti v tabelo. Matematični, štejemo do števila 5, s prsti.

Matematično-družboslovni, z otroki se pogovarjamo, kako so prišli v vrtec. Otroci vstavljajo določen simbol v ustrezno mesto v tabeli.

Otroke navajati, da pripovedujejo ob slikah.
UMETNOST

Cilj: spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi sredstev in prostora

Gibanje ob pesmi, Kolesa, R. Kranjčan

Ustvarjanje ritma ob pesmi, Clap, Clap Sound

Plesni, ples z žogo, žoga kot plesna spodbuda.

Umetnostno-gibalni, določimo gibe za izvajanje posameznega trajnostnega vozila, vlak, avtobus, kolo.

Jezikovni, razlaga posameznega simbola, plosk, superge. Ob besedi BRAVO 3x zaploskamo, ob besedi GREMO PEŠ, pa 3x udarimo z nogami ob tla.

 

Ustvarjati prijetno vzdušje.
Accessibility