DEJAVNOSTI SKUPINE (OD 7.3. DO 1.4.2022)

TEMA: TRAJNOSTNA MOBILNOST

GIBANJE

 • gibalno uprizarjanje pesmi: Avto (ameriška ljudska; Ksenija Šoster Olmer Romana Kranjčan), Moj rdeči avto (Mira Voglar), Vlakec (Ksenija Šoster Olmer, Romana Krajnčan)

 • vožnja s kolesi, poganjalci, skiroji…

JEZIK

 • zgodba: Musti na ulici

 • prepoznavanje in poimenovanje vozil (avto, avtobus, vlak, tovornjak, kolo, motor, ladja, letalo…), namembnost vozil…

 • poimenovanje glavnih delov vozil (s pomočjo fotografij)

 • knjižni kotiček (knjige, slikanice in revije vezane na temo)

UMETNOST

 • “Glasba nas razveseljuje” (prepevanje pesmi na temo ob spremljavi kitare, malih ritmičnih in lastnih inštrumentov: Moj rdeči avto, Z avtobusom k teti, Vlak, Barčica, Avto, Račke na potepu…)

 • poslušanje pesmi o vozilih na zgoščenkah

 • barvanje pobarvanke Avtobus (papir, tempera barve, gobica)

 • tiskanje vlaka z zmečkanim papirjem (papir, tempera barve)

DRUŽBA

 • pogovor o prometnih sredstvih, ki onesnažujejo zrak, so hrupna in njihov vpliv na zdravje, počutje ter o prometnih sredstvih, ki ne onesnažujejo zraka in niso hrupna (oziroma manj onesnažujejo zrak, so manj hrupna)

 • prometni kotiček (igra z vozili na preprogi cesti, ki jo dopolnimo z različnimi kockami, valji, večjimi „strminami“, prometnimi znaki, vozili iz kartona, lesa…)

 • iskanje prevoznih sredstev v revijah in skupna izdelava plakata

 • opazovalno poučni sprehodi (ogled prometnih znakov, različnih vozil, križišč, pešcev, prehoda za pešce, semaforjev, kolesarjev, kolesarske steze, parkirišča, pločnika, avtobusnega postajališča, opazovanje prometa pozimi in spomladi…); opazovanje in pogovor o vplivu onesnaženosti zraka, hrupa na zdravje

 • pomen nošenja čelade med vožnjo s kolesom

 • origami: ladja, letalo, raketa

NARAVA

 • glasovno posnemanje zvoka vozil
 • posnemanje gibanja vozil, strojev, igrač, predmetov…

 • premikanje predmetov s kotaljenjem, potiskanjem, z vleko

MATEMATIKA

 • sestavljanje sestavljank na temo

 • razvrščanje vozil, igrač, predmetov…

Accessibility