PREDVIDENE  DEJAVNOSTI

NARAVA

Ø  Sodeluje pri izdelava plakata – zdrava prehrana.

Ø  S pomočjo odraslega reši križanko, na temo zdrava prehrana.

Ø  Spoznava dele telesa, notranje organe in njihov pomen.

Ø  Izrazi svoje počutje in čustva.

Ø  Sodeluje v:

DELAVNICA – Kako ostati bolj zdrav? – 11. 3. 2022 ( Mateja Jerše dipl. m. s. – ZD Ljubljana – Enota Moste Polje ).

DELAVNICA – Človeško telo – 18. 3. 2022 ( Mateja Jerše dipl. m. s. – ZD Ljubljana – Enota Moste Polje ).

DELAVNICA – Obisk pri zdravniku – 25. 3. 2022 ( Mateja Jerše dipl. m. s. – ZD Ljubljana – Enota Moste Polje ).

 

GIBANJE

Ø  Se vključuje v sprostitvene dejavnosti.

Ø  Hodi v naravi.

Ø  Ekološka gibalna igra – obisk trgovine brez nakupovalne vrečke, preko ovir.

Ø  Izdeluje senzorno žogico za umirjanje.

 

DRUŽBA

Ø  Pust – pomen pusta.

Ø  DELAVNICA – Obisk pri zdravniku – 25. 3. 2022 ( Mateja Jerše dipl. m. s. – ZD Ljubljana – Enota Moste Polje ).

Ø  Se igra igro vlog – zdravnik ( z vsemi potrebnimi sredstvi ).

Ø  Dejavnosti ob praznovanju rojstnega dne: petje, risanje, ples, pogostitev…

 

UMETNOST

Ø  Pustno rajanje, v enoti.

Ø  Izvaja zvoke in se spremlja ob petju z lastnimi instrumenti ( prsti, dlani, jezik, roka, noga…).

Ø  Nariše sebe.

Ø  Izvaja dejavnosti v kateri posnema in igra osebe – igra vlog: zdravnik, pacient.

Ø  Obris telesa

 

JEZIK

Ø  Otrok sodeluje v komunikaciji v manjših skupinah ali v parih, ter v komunikaciji z odraslimi in otroki.

Ø  Sodeluje v različnih govornih položajih – sprašuje,  začenja pogovor, pripoveduje.

Ø  Prinaša revije, knjige, fotografije, slike… na temo zdrava prehrana.

Ø  Prinaša literaturo, knjige o človeškem telesu.

Ø  Ob literaturi spoznava človeško telo, zdravo prehrano, čustva.

Ø  Prisluhne pravljici Doktor Belko avtorice Jane Goodall

 

MATEMATIKA

Ø  Ugotavljajo podobnosti, razlike med seboj.

Ø  Izdeluje grafe, jih primerja, komentira.

Ø  Šteje.

Ø  Merjenje višine.

Ø  Meri  obseg prsnega koša.

Ø  Primerja velikost dlani, pesti.

Accessibility