N:

– Sodeluje pri izdelava plakata – zdrava prehrana.

– S pomočjo odraslega reši križanko, na temo zdrava prehrana.

– Spoznava dele telesa, notranje organe in njihov pomen.

DELAVNICA – Kako ostati bolj zdrav? – 11. 3. 2022 ( Mateja Jerše dipl. m. s. – ZD Ljubljana – Enota Moste Polje ).

DELAVNICA – Človeško telo – 18. 3. 2022 ( Mateja Jerše dipl. m. s. – ZD Ljubljana – Enota Moste Polje ).

G:

– Otrok se vključuje v sprostitvene dejavnosti.

– Hodi v naravi.

– Ekološka gibalna igra – obisk trgovine brez nakupovalne vrečke, preko ovir.
D:

Pust – pomen pusta.

DELAVNICA – Obisk pri zdravniku – 25. 3. 2022 ( Mateja Jerše dipl. m. s. – ZD Ljubljana – Enota Moste Polje ).

– Otrok se igra igro vlog – zdravnik ( z vsemi potrebnimi sredstvi ).

– Dejavnosti ob praznovanju rojstnega dne: petje, risanje, ples, pogostitev…

U:

– Pustno rajanje, v enoti.

– Izvaja zvoke in se spremlja ob petju z lastnimi instrumenti ( prsti, dlani, jezik, roka, noga…).

– Nariše sebe.

– Izvaja dejavnosti v kateri posnema in igra osebe – igra vlog: zdravnik, pacient.
J:

– Otrok sodeluje v komunikaciji v manjših skupinah ali v parih, ter v komunikaciji z odraslimi in otroki.

– Sodeluje v različnih govornih položajih – sprašuje,  začenja pogovor,  pripoveduje.

– Prinaša revije, knjige, fotografije, slike… na temo zdrava prehrana.

– Prinaša literaturo, knjige o človeškem telesu.

– Ob literaturi spoznava notranje organe.                  
M:

– Ugotavljajo podobnosti, razlike med seboj.

– Izdeluje grafe, jih primerja, komentira.

– Šteje.

– Merjenje višine.

– Meri  obseg prsnega koša.

– Primerja velikost dlani, pesti.

Accessibility