Načrt za obdobje: 3. 1. 2022 –       Oddelek: 2 – 3 leta             Vzgojiteljica: Valentina Novak
Izhodišče za dejavnost: otrok prinese svetilko
Tema: Z igro do spoznanj o svetlobi           Povezave med področji: matematika, umetnost, gibanje, jezik
Globalni cilj: spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave

OBLIKA DEJAVNOSTI

PODROČJE

SKUPNA IGRA
PROSTA  IGRA
VLOGA VZGOJITELJA
Glavno področje
Dnevna skica

NARAVA

CILJ: otrok odkriva in spoznava lastnosti svetlobe: širjenje, odbijanje, sence, barve in vire svetlobe
-Opazovanje sence, pogovor o pomenu sonca v naravi, igrana igra, Deček in sonce.

-Igre s senco

-Čigava je senca
Raziskovalni, »Kaj se skriva v škatli s temno zaveso?«, osvetljevanje s svetilkami, posameznih predmetov, zrcalo, plišasta igrača, kocka, sveča …

Otrokom postavljamo vprašanja, ali še vedno vidimo predmet, če svetilko ugasnemo?

Povezave med

področji

MATEMATIKA

CILJ: otrok spoznava prostor, njegove meje, zunanjost, notranjost
-Opazovanje oblik, osvetljeni predmeti
Ustvarjalni, otroci ustvarjajo sence s ploskimi lutkami in namizno svetilko na rjuhi. Opazujejo, kako se sence večajo in manjšajo.

Matematični, otroci z svetilkami osvetljujejo različne oblike na kartonu, krog, trikotnik, sence vidijo na raziskovalni tabli.
Otroke spodbujati s vprašanji, kaj vidijo, ali jih to spominja na kakšen predmet …

Otrokom pomagati pri rokovanju s svetilkami.
UMETNOST

CILJ: uporaba in razvijanje spretnosti, spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z umetniškimi sredstvi, telesom, predmeti
-Učenje pesmi, Modri Nacek

-Poslušanje pesmi o soncu, Sonce čez hribček gre, balonček in sonček, Sijaj sončece …
Umetniški, otroci ustvarjajo sence na rjuhi, se igrajo, raziskujejo, premikajo in obračajo senčne lutke, sonce, deček, oblak, oblak z dežnimi kapljami.

Raziskovalni, »Čigava je senca?«, igrače postavljamo pred virom svetlobe za rjuho. Druga skupina sedi pred zaveso in poskuša ugotoviti, prepoznati senco predmeta.
Skupaj z otroki igrati s senčnimi lutkami.

GIBANJE

CILJ: razvijanje fine motorike
-Sproščanje ob besedni spodbudi, Brain Gym

-Gibalna igra, Sonce dež
Risalni, otroci na dva enako velika kroga, barvajo z dvema voščenima barvicama.

Spodbujati otroke, da barvajo z obema barvicama, da izvajajo krožne gibe.
JEZIK

CILJ: otrok se uči samostojno pripovedovati
-Slikovna zgodba, Tomaž spoznava letne čase, Tomaž spoznava barve, A. Gree

-Ogledovanje slikovnih aplikacij, pogovor, iščemo spremembe, temno/svetlo, drevesno listje med letnimi časi, nebo in morje ob slabem vremenu/ob sončnem

Ustvarjalni, gibanje ob instrumentalni glasbi.

Jezikovni, prepoznavanje in poimenovanje senc predmetov.

Knjižni, listanje in ogledovanje knjig
Otroke spodbujati, da poimenujejo videno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Načrt za obdobje: 3. 1. 2022 –       Oddelek: 2 – 3 leta             Vzgojiteljica: Valentina Novak
Izhodišče za dejavnost: otrok prinese svetilko
Tema: Z igro do spoznanj o svetlobi           Povezave med področji: matematika, umetnost, gibanje, jezik
Globalni cilj: spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave

OBLIKA DEJAVNOSTI

PODROČJE

SKUPNA IGRA
PROSTA  IGRA
VLOGA VZGOJITELJA
Glavno področje
Dnevna skica

NARAVA

CILJ: otrok odkriva in spoznava lastnosti svetlobe: širjenje, odbijanje, sence, barve in vire svetlobe
-Opazovanje sence, pogovor o pomenu sonca v naravi, igrana igra, Deček in sonce.

-Igre s senco

-Čigava je senca
Raziskovalni, »Kaj se skriva v škatli s temno zaveso?«, osvetljevanje s svetilkami, posameznih predmetov, zrcalo, plišasta igrača, kocka, sveča …

Otrokom postavljamo vprašanja, ali še vedno vidimo predmet, če svetilko ugasnemo?

Povezave med

področji

MATEMATIKA

CILJ: otrok spoznava prostor, njegove meje, zunanjost, notranjost
-Opazovanje oblik, osvetljeni predmeti
Ustvarjalni, otroci ustvarjajo sence s ploskimi lutkami in namizno svetilko na rjuhi. Opazujejo, kako se sence večajo in manjšajo.

Matematični, otroci z svetilkami osvetljujejo različne oblike na kartonu, krog, trikotnik, sence vidijo na raziskovalni tabli.
Otroke spodbujati s vprašanji, kaj vidijo, ali jih to spominja na kakšen predmet …

Otrokom pomagati pri rokovanju s svetilkami.
UMETNOST

CILJ: uporaba in razvijanje spretnosti, spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z umetniškimi sredstvi, telesom, predmeti
-Učenje pesmi, Modri Nacek

-Poslušanje pesmi o soncu, Sonce čez hribček gre, balonček in sonček, Sijaj sončece …
Umetniški, otroci ustvarjajo sence na rjuhi, se igrajo, raziskujejo, premikajo in obračajo senčne lutke, sonce, deček, oblak, oblak z dežnimi kapljami.

Raziskovalni, »Čigava je senca?«, igrače postavljamo pred virom svetlobe za rjuho. Druga skupina sedi pred zaveso in poskuša ugotoviti, prepoznati senco predmeta.
Skupaj z otroki igrati s senčnimi lutkami.

GIBANJE

CILJ: razvijanje fine motorike
-Sproščanje ob besedni spodbudi, Brain Gym

-Gibalna igra, Sonce dež
Risalni, otroci na dva enako velika kroga, barvajo z dvema voščenima barvicama.

Spodbujati otroke, da barvajo z obema barvicama, da izvajajo krožne gibe.
JEZIK

CILJ: otrok se uči samostojno pripovedovati
-Slikovna zgodba, Tomaž spoznava letne čase, Tomaž spoznava barve, A. Gree

-Ogledovanje slikovnih aplikacij, pogovor, iščemo spremembe, temno/svetlo, drevesno listje med letnimi časi, nebo in morje ob slabem vremenu/ob sončnem

Ustvarjalni, gibanje ob instrumentalni glasbi.

Jezikovni, prepoznavanje in poimenovanje senc predmetov.

Knjižni, listanje in ogledovanje knjig
Otroke spodbujati, da poimenujejo videno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessibility