VREMENSKA HIŠICA

1. 11. do 30.11. 2021

PREDVIDENE  DEJAVNOSTI

 

Otrok:

 

DRUŽBA

 • V vsakdanjih dejavnostih oblikuje zavedanje samega sebe, lastne identitete  in samospoštovanja.
 • Se igra z mlajšimi in starejšimi otroki.
 • Pridobiva veščine za nego telesa in varno igro – notri in zunaj.

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

 • S. Makarovič Medena pravljica

 

GIBANJE

 • Izvaja naravne oblike gibanja – hoja, tek, plazenje – v zaprtem prostoru in na igrišču.
 • Biva na prostem – v atriju, na igrišču.
 • Se igra in hodi v različnih vremenskih situacijah.
 • Deževni sprehod.

 

JEZIK

 • Se v vrtcu v vsakdanji komunikaciji srečuje z različnimi socialnimi zvrstmi slovenskega jezika.
 • Sodeluje v igricah s prsti.
 • Sodeluje v pogovorih v manjših skupinah.
 • Igra se z glasovi.
 • Posluša zgodbe o naravi: (Gusti in Bibi v dežju, v vetru, na soncu,..), T. Kokalj Vremenske pravljice
 • Prebira slikanice, revije, strokovno literaturo, opisuje slike.

 

UMETNOST

 • Se igra, rokuje, tipa, opazuje igrače, predmete, fotografije, slike, knjige, ilustracije …
 • Riše s kredami, barvnimi svinčniki, voščenko.
 • Lepi, tiska, slika s čopičem – mokro- mokro.
 • Gnete, oblikuje plastelin.

 

 

 

 • Prisluhne različnim zvrstem glasbe.
 • Igra na MRI
 • Seznanja se z novo pesmico – Angina
 • Giba se in pleše s celim telesom.
 • Prisluhne zvokom iz narave.

 

NARAVA

 • Opazuje in se pogovarja o vremenu.
 • Spremlja in beleži vreme v krajšem časovnem obdobju.
 • Se igra z zrakom, uporablja vetrnico, pahljačo, balone,
 • Se giblje – guga, pleza, skače, teče, se plazi, brca, se spušča po toboganu …
 • Se igra s električnimi napravami – sušilci, ventilatorji, zračne tlačilke

 

NARAVOSLOVNI POSKUS

 • Deževni oblak
 • Mavrica

 

MATEMATIKA

 • Spoznava vremenske simbole.
 • Šteje, opisuje položaj predmeta.
 • Spoznava barve mavrice, jih poimenuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessibility