G:

– Priprava na drsanje (vaje, fizična pripravljenost… ).

– TEČAJ DRSANJA od 8. 11. 2021 do 15. 11. 2021 – v Zalogu.

– Sprehod v dežju.

J:

– Zgodba: O vetru, ki bi rad pel ( T. Kokalj ).

– Zgodba – Medena pravljica ( S. Makarovič ).

– Ogled knjig na temo vreme, vremenski pojavi.

– Sodeluje v različnih govornih položajih, začenja pogovor, se igra z besedami, sprašuje… 

M:

– Rabi izraze za opis položaja predmetov.

– Utrjuje barve – barve mavrice.

– Vremenski simboli – vremenska hišica.

N:

Vremenski pojavi – dež sonce, megla, veter…

– Ogled strokovne literature, na temo vreme.

– Naravoslovni poskusi – mavrica, kako pada dež.

– Igra s fenom, ventilatorjem.

– vpliv vremena na okolje, ljudi – počutje.

– Vrste medu

D:

– Dejavnosti ob praznovanju rojstnega dne: petje, ples, pogostitev, risanje albuma, obdaritev slavljenca…
– Tradicionalni slovenski zajtrk – 19. 11. 2021

Martinovanje – Martinova pojedina – 11. 11. 2021 

U:

Slikanje mokro v mokro.

– Risanje mavrice.

Accessibility