N:

V gozdu ima možnost opazovati, raziskovati, se igrati, doživeti z vsem čutili gozd…

– Pogovor o pomenu gozda. Kaj nam gozd daje? Kako ohranjamo gozd?…

– Različne dejavnosti v gozdu – objem drevesa, odtis, lista, obris debla…

– Gozdni plodovi ( kostanj, vršički, gobe …).

G:

– Sprehodi: na Golovec.

– Sodeluje v sprostitvenih dejavnostih, v gozdu.

M:

– Imenuje in prelaga en po en predmet, šteje.

– Išče oblike v naravi, jih imenuje , riše.

– Razporeja material v malo, veliko skupin, glede na različne lastnosti.

– Orientacija v gozdu.

J:

– Otrok se pogovarja, komentira, pripoveduje, se pogovarja, sprašuje, odgovarja…

– Ogled knjig, slikanic, fotografij, revij o živalih in pogovor ob slikah.

D:

– Dejavnosti ob praznovanju rojstnega dne: petje, ples, pogostitev, risanje albuma, obdaritev slavljenca…

U:

– Odtis (obris ) jesenskega lista, debla – voščenke.

– Tiskanje jesenskih listov.

– Ustvarjanje z naravnim materialom.

– Posnemanje glasov in gibanje živali..

– Petje pesmic o gozdnih živalih.

– Ogled filmov in dokumentarcev o gozdu  (izobraževalni filmi SIDG in izobraževalni filmi ZGS ).

– Slikanje gozda.

– Fotografiranje gozda ( dreves, gob, kostanj… ).

Accessibility