ZAPISNIK 1. SREČANJA S STARŠI

IME SKUPINE: KAPLJICE

IME VZGOJITELJICE: Tea Rusjan

IME POM. VZGOJITELJICE: Nina Kasagič

KRAJ IZVEDBE: Atrij pred igralnico

DATUM: 27. 9. 2021

URA: 16. 30

PRISOTNI: 13 staršev

ODSOTNI:  6 staršev

DNEVNI RED:

  1. Predstavitev dela in življenja v skupini, ter dnevni red vrtca
  2. Predstavitev individualnega letnega načrta dela
  3. Pravilnik o varnosti otrok
  4. Izvolitev delegata v svet staršev
  5. Mnenja in predlogi staršev

Ad1:

Po pozdravu staršev sem se zahvalila staršem za dosedanje sodelovanje, podporo, prinašanju materiala in igrač… Še posebej sem se zahvalila za sodelovanje preko e-pošte.

Ob vabilu na sestanek so starši prejeli  prilogo, ki je priloga tudi zapisniku. Nihče ni imel nobenega vprašanja oziroma ni izrazil nejasnosti, v zvezi s prilogo. Staršem sem predstavila delo in življenje v skupini.

Opisala sem značilnosti skupine, vzdušje, ugotovitve uvajalnega obdobja, predstavila napredek otrok glede na lansko leto….

SKLEP 1: Starši bodo otroke oblačili za bivanje v vrtcu večplastno.

SKLEP 2: Zaradi Covida 19, je prepovedano nošenje igrač od doma.

SKLEP 3: Starši so seznanjeni, da otrok, ne bo bival v vrtcu več kot 9.00 ur.

SKLEP 4: Starši otrok, ki imajo pretečen rok  zdravil (vročinski krči), prinesejo nova

zdravila.

SKLEP5: starši otroke pripeljejo do 8.00 ure.

Ad2:

Podrobno sem predstavila letni načrt dela skupine.

SKLEP 1: LND skupine bo celo šolsko leto visel na oglasni deski in bo na spletni strani skupine.

SKLEP 2: S projektom Spominska mapa se vsi prisotni starši strinjajo. V vrtec bodo prinesli mape s dvajsetimi srajčkami. Vanje bomo vlagali slikovno gradivo s komentarji, besedila pesmi, izdelke otrok….

SKLEP 3: V skupini bomo praznovali rojstne dni otrok. Slavljenec prinese v skupino manjši posladek in obdari skupino na primer: s slikanico, žogo, milnimi mehurčki, plastelinom….

SKLEP 4: Ob projektu NARAVOSLOVNI NAHRBTNIK bodo starši z otrokom doma  iz priloženih kartic z različnimi temami iz področja naravoslovja izbrala dejavnost. Ugotovitve bosta zabeležila, ustvarjala in se ob tem fotografirala skladno s priloženimi navodili. S projektom bo potekal celo šolsko leto.

SKLEP 5: starši so seznanjeni, da fotografije drugih otrok NE SMEJO objavljati NIKJER – SPLET, DRUŽBENIH OMREŽJIH,… .

SKLEP 6: starši so seznanjeni, da strokovnih delavk, brez njihovega dovoljenja ne smejo fotografirati.

SKLEP 7: Starši so prejeli geslo in uporabniško ime za ogled spletne strani skupine. To so potrdili s podpisom.

SKLEP 8: Dogovorili smo se za vsebino  naših naslednjih skupnih srečanj.

Tema: Igra s snegom – sankanje na hribčku pri vrtcu.

Tema: Skupaj s starši na Golovec.

V skupni obliki, pa se bomo srečali tudi ob zaključku šolskega leta na zaključku enote.

SKLEP 1: Skupina bo sodelovala v gibalnem projektu MALI SONČEK – moder program. Starši skupaj z otrokom opravijo en izlet.

SKLEP 2: Starši se s predstavljenim ILND oddelka strinjajo in nanj nimajo pripomb.

Ad3:

Pravilnik o varnosti otrok je objavljen na internetni strani vrtca.

SKLEP 1: V vrtec naj prihajajo le zdravi otroci.

SKLEP 2: Starši naj dosledno javljajo vzrok odsotnosti otroka.

SKLEP 3: Starši ob prihodu po otroka prevzamejo se uredijo in odidejo. Zadrževanje v prostorih vrtca in na igrišču ni zaželjeno. Ob prihodu in odhodu zapirajo vrata igrišča.

Ad4:

Pohvalila sem dosedanjo predstavnico za korektno delovanje in opravljanje naloge., ter za sprotno komunikacijo z nama in starši.

SKLEP: prisotni starši so za delegata v svet staršev potrdili dosedanjo predstavnico  gospo Petro Habič.

Ad5:

Pogovarjali smo se o fotografiranju otrok v skupini, aktualnih temah… Starše sem opozorila na izpolnjevanje ankete glede prisotnosti v času med prazniki.

Starše sem povabila, da se za pripombe in nejasnosti, nesoglasja obračajo na strokovni delavki v skupini.

SKLEP 1: Vsi starši sledijo obvestilom skupine na oglasni deski skupine.

SKLEP 2: Vsi starši posredujejo svoje e –mail naslove gospe Katji Jakič, ki bo dvakrat letno, posredovala fotografije vsem staršem naše skupine.

SKLEP 3: Popoldanske malice ne dajemo domov.

SKLEP 4: Spremembe telefonskih številk in naslovov javljajte sproti.

SKLEP 5: Vsak otroke prinese zavitek 100 robčkov.

 

Srečanje smo zaključili ob 18.00

Ljubljana: 28. 9. 2021

Zapisala: Tea Rusjan

Accessibility