ZAPISNIK 1. UVODNEGA RODITELJSKEGA SESTANKA

SKUPINA: 1 – 2 leti, Mravljice

VZGOJITELJICA: Špela Granda

POMOČNICA VZGOJITELJICE: Tanja Malkovič

KRAJ IZVEDBE: Atrij igralnice Mravljice.

DATUM: 23. 9. 2021

URA: 16.30

PRISOTNI:   Andraž Babnik, Sara Resnik, Melita Hasić, Katarina Hočevar, Alenka Jager, Matevž Končan, Manca Jelovšek, Maruša Lužnik, Tadeja Miklić, Maša Zupančič, Gašper Vidmar, Simona Remec, Špela Granda, Tanja Malkovič.

Dnevni red:

 1. Predstavitev dela in življenja v skupini.
 2. Predstavitev letnega  načrta dela.
 3. Pravilnik o varnosti otrok.
 4. Delegat v svet staršev.
 5. Pobude in predlogi.

 

Add 1)

Predstavili sva skupino otrok z imenom Mravljice. Seznanili sva jih s potekom uvajalnega obdobja ter dnevno rutini, ki jo trenutno izvajamo.

SKLEP:

 • Starši so se s povedanim strinjali in niso imeli pripomb.
 • Otroci naj prihajajo v vrtec do 8.20 ure, da skupaj pričnemo z zajtrkom.
 • Fotografije, posnete v vrtcu ne bomo objavljali na spletni strani vrtca. Fotografije bodo straši dobili na USB-ključku na 3 mesece in si jih nato posredovali med seboj. To zadolžitev je prevzela ga. Maša Zupančič. Fotografije ostalih otrok pri dejavnostih v vrtcu ni dovoljeno objavljati na spletnih omrežjih.
 • Za obveščanje bomo uporabljali oglasno desko in spletno stran skupine.
 • Po e-pošti bova pošiljali, zgolj pomembna obvestila. Odgovor na e-mail bodo dobili v roku 24-ur, vendar ne med vikendi in prazniki.
 • Straši so bili seznanjeni z geslom in uporabniškim imenom spletne strani skupine.
 • Za praznovanje rojstnih dni, lahko straši prinesejo zgolj živila, ki so zapakirana z deklaracijo in se lahko hranijo na sobni temperaturi.
 • Straši so bili seznanjeni z obratovalnim časom vrtca ter protokolom ob zamudi po obratovalnem času (po 16.30 uri ter po 17.00 uri).

 

Add 2)

Seznanila sem jih s prednostno nalogo skupine »NARAVA SKOZI OTROŠKE OČI«. Dogovorili smo se o naših nadaljnjih srečanjih v tem letu.

SKLEP:

 • Letni načrt dela, dogajanje v skupini  in pomembna obvestila bodo na oglasni deski skupine in objavljena na spletni strani skupine.
 • V skupini bomo izvajali projekt Moja mapa. Starši otrok bodo v vrtec prinesli mapo na fascikel in 20 praznih srajčk.
 • Preko šolskega leta bomo imeli 1 – 2 skupni srečanji ter mesečne pogovorne urice.

Add 3)

Pravilnik o varnosti otrok je objavljen na spletni strani vrtca.

SKLEP:

 • V primeru pojava bruhanja in/ali driske pri otroku ali če je imel povišano temperaturo mora otrok 48 ur od zadnjega bruhanja, driske ali povišane temperature ostati doma.
 • Starši morajo dosledno sporočati v vrtec odsotnost svojega otroka zaradi bolezni. To je zelo pomembno, da vrtec lahko v primeru potrebe uvede ustrezne ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni.

 

 • Dogovorili smo se, da zaradi varnosti deklice ne nosijo lasnic za lase.
 • Otroka lahko prevzemajo zgolj pooblaščene osebe, ki ste nam jih sporočili. Spremljevalci so izjemoma lahko tudi otroci, stari od 10 do 14 let, če to dovolijo starši otroka s pisno IZJAVO, ki jo za omejeno obdobje podpišejo pri ravnateljici ali pomočnici ravnateljice vrtca.

 

Add4)

Staršem sva  predstavili pomen in način delovanja sveta staršev.

SKLEP:

 • Delegat skupine v svetu staršev je ga. Maša Zupančič.

Add5)

 • Starši smo se dogovorili, da otroke zaščitimo s repetentom proti klopom in komarjem, predno se odpravimo v gozd ali travnik.
 • Določeni straši so želeli, da se njihovega otroka zaščiti z repetentom tudi ob uporabi igrišča in atrija.

 

Srečanje smo zaključili ob 18.00 uri

 

Ljubljana, 27. 9.  2021

Zapisala

Špela Granda

 

Priloga vabilu:

V želji, da bi se na našem prvem srečanju lahko pogovorili o pomembnih rečeh, vam nekatere informacije sporočava pismeno. Prosiva, da jih preberete in nam na sestanku posredujete svoja razmišljanja, pripombe, želje, predloge …

 • Enota Čebelica je odprta od 6.00 ure do 16.30 ure. V tem času je otrok lahko prisoten 9 ur.
 • Bodite pozorni na spreminjanje telefonskih številk (v službi, doma) med letom. Prosiva vas, da jih nama takoj sporočite.
 • Otroci naše skupine se zjutraj zbirajo v igralnici Žogic do 7.30/8.00 ure. Prav tako se v popoldanskem času okoli 14.30/15.00 ure zopet združeni v isti igralnici – Žogice.
 • V vrtec lahko straši vstopate le z zaščitno obrazno masko. Ob vstopu si obvezno razkužite roke.
 • Odsotnost otroka dosledno sporočite v vrtec na telefon 01 5208 639. Prosiva, da nas  med 9.00 uro in 12.00 uro ne motite.
 • Če v vrtec javite odsotnost vašega otroka do 9.00 ure zjutraj, se pri obračunu odšteje znesek za hrano za naslednji dan.
 • V garderobi naj ima otrok vedno rezervna oblačila, saj se zgodi, da se polijemo, zmočimo rokave… Priložena naj bo tudi vrečka, kamor lahko ta oblačila pospravimo.
 • Dobro počutje otrok je odvisno tudi od oblačil. V vrtcu naj bodo otroci oblečeni večplastno, v udobnih oblačilih za igro in bivanje na prostem.
 • Prosiva vas, da redno spremljate oglasno desko in spletno strani skupine.
 • Zaradi preventivnih zdravstvenih ukrepov glede virusa Covid – 19, se v vrtec ne sme prinašati igrač od doma (izjeme so »ninice za počitek«).

 

 

 

Špela Granda in Tanja Malkovič

 

 

 

 

 

Accessibility