DNEVNI RED:

 • DELO IN ŽIVLJENJE V NAŠI SKUPINI,
 • PRAVILNIK O VARNOSTI OTROK,
 • IZVOLITEV DELEGATA V SVET STARŠEV
 • POBUDE IN PREDLOGI.

Ad1: S pom. vzg. sva zahvalili staršem za dosedanje sodelovanje, podporo, zaupanje, prinašanju materiala in igrač… Ob vabilu na sestanek so starši prejeli  prilogo, ki je priloga tudi zapisniku. Nihče ni imel nobenega vprašanja oziroma ni izrazil nobene nejasnosti, v zvez z prilogo. Staršem sem predstavila delo in življenje v skupini. Opisala sem značilnosti skupine, vzdušje, ugotovitve, opažanja dosedanjega obdobja, predstavila napredek glede na lansko leto…

 

 1. SKLEP: Robčke bodo starši prinašali po potrebi.
 2. SKLEP: Pri odhodu domov, iz vrtca,  se ne otroci in odrasli ne zadržujejo v garderobi in na igrišču
 3. SKLEP: Pri opravljeni veliki potrebi otroke navajamo tako doma kot v vrtcu, da sami uporabljajo straniščni papir.
 • SKLEP: Do 4.10. 2020 vsak otrok prinese v vrtec velik brezčrtni zvezek ( zavit, podpisan ) in puščico z barvicami in flomastri ( označeno). Otrok lahko prinese tudi šilček, radirko, ravnilo.
 • SKLEP: Za projekt Ciciuhec otrok v vrtcu pove 3 pravljice in1 deklamacijo ( najmanj dvovrstično ). Ob vsaki prebrani pravljici in deklamaciji otrok nariše doma risbico in jo prinese v vrtec.
 • SKLEP: Postopno bomo opuščali počitek, na ležalnikih.

September, Oktober, November  – Vsakodnevno počivamo na ležalnikih.

December, Januar – 3x tedensko  ( ponedeljek, sreda, petek) počivamo, na

ležalnikih,  ostala dva dni ne počivamo na ležalnikih.

Februar, Marec – 2x tedensko počivamo, na ležalnikih, ostale tri dni ne.

Od aprila dalje ne počivamo na ležalnikih.

V dneh,  ko ne počivamo na ležalnikih,  bo počitek na le teh ponujen otrokom, ki ga bodo želeli. Tudi po presoji strokovnih delavk oddelka bodo otroci po  potrebi počivali, na ležalnikih.

 1. SKLEP: Ob praznovanju rojstnega dne slavljenec prinese za pogostitev, ter slikanico, didaktično igračo… nekaj po dogovoru s strokovnima delavkama.

 

Ad2: Predstavila sem INDIVIDUALNI LETNI DELOVNI NAČRT oddelka.

 1. SKLEP: ILDN skupine bo visel celo šolsko leto, na oglasni deski. ILDN bo na spletni strani skupine.
 2. SKLEP: Srečanja s starši – izlet ( decembra na Golovec; zaključek skupine). V mesecu, ko imamo skupno srečanje, individualnih pogovornih ur ne bo.
 3. SKLEP: Starši se strinjajo z ILDN- jem oddelka in nanj nimajo pripomb.

 

Ad3: Pomočnica vzg. je starše opomnila na pomembne točke  iz Pravilnika o varnosti otrok.

 

 1. SKLEP: Starši otrok, ki imajo uhane so podpisali izjavo.

 

Ad4:  Izvolitev delegata v Svet staršev.

 

 1. SKLEP: Izvolili smo novo predstavnico v Svet staršev.

MILKA KRAŠOVEC

Ad5: Pogovarjali smo se o aktualnih temah… Starše sem opomnila na  pravočasno izpolnjevanje anket med prazniki. Povedala sem jim tudi, da bo v primeru manjšega števila vpisanih otrok, med prazniki, združevanje lahko,v naših drugih enotah. Pogovor je potekal tudi o dodatnih dejavnostih – plesne urice, telovadba…

S pom. vzgojiteljice sva podrobno predstavili zloženko za tabor, na Pokljuko.

 1. SKLEP: Gospa Milka Krašovec bo, preko spletne aplikacije staršem pošiljala fotografije otrok, ki jih slikamo, v vrtcu.
 2. SKLEP: Starši so seznanjeni, da je objavljanje tujih otrok na spletu, hujša kršitev.
 3. SKLEP: Starš otroka je dobil zloženko za tabor na Pokljuko.
 4. SKLEP: Do petka 24. 9. 2020 vsak otrok prinese 5 EUR , za na tabor ( za Škratov zaklad, za nakup razglednice…

Priloga.

V želji, da bi se na našem prvem srečanju lahko pogovorili o pomembnih rečeh, vam nekatere informacije sporočava pismeno. Prosiva, da jih preberete in nam na sestanku posredujete svoja razmišljanja, pripombe, želje, predloge …

 • Enota Čebelica je odprta od 6.00 ure do 16.30 ure. V tem času je otrok lahko prisoten 9 ur.
 • Bodite pozorni na spreminjanje telefonskih številk – v službi, doma – med letom in nam jih, prosiva takoj sporočite.
 • Naša igralnica je zbirna, kar pomeni, da se otroci B strani zjutraj ( do 7.30 oziroma do 8.00 ure ) in popoldne (od 15.00 do 16.00 ure), združujejo v naši igralnici. Otroci naše skupine se zjutraj zbirajo v igralnici Žogic na A-strani do 7.00 ure. V popoldanskem času  po 16.00 uri, so otroci zopet v igralnici Žogic na A-strani.
 • V vrtec lahko straši vstopate le z zaščitno obrazno masko. Ob vstopu si obvezno razkužite roke, otroci si roke umijejo v igralnici.
 • Odsotnost otroka dosledno sporočite v vrtec na telefon 01 5208 637. Prosiva, da nas  med 9.00 uro in 12.00 uro ne motite.
 • Če v vrtec javite odsotnost vašega otroka do 9.00 ure zjutraj, se pri obračunu odšteje znesek za hrano za naslednji dan.
 • V garderobi naj ima otrok vedno rezervna oblačila, saj se zgodi, da se polijemo, zmočimo rokave… Priložena naj bo tudi vrečka, kamor lahko ta oblačila pospravimo.
 • Dobro počutje otrok je odvisno tudi od oblačil. V vrtcu naj bodo otroci oblečeni večplastno, v udobnih oblačilih za igro in bivanje na prostem.
 • Prosiva vas, da redno prebirate obvestila na oglasnem panoju in spletni strani skupine.
 • Zaradi preventivnih zdravstvenih ukrepov glede virusa Covid – 19, se v vrtec ne sme prinašati igrač od doma.
 • Na igrišče oziroma ven, bomo hodili v vsakem letnem času – poskrbite za primerno obleko in obutev!

 

Accessibility