GIBANJE:

–  GIBALNE IN RAJALNE IGRE,

–  VOŽNJA S SKIROJI IN POGANJALCI,

–  IGRE Z ŽOGO IN BALONI,

–  IGRA Z VODO,

–   NARAVNE OBLIKE GIBANJA (tek, poskoki, skoki,…)

– KRAJŠI IN DALJŠI SPREHODI PO ŠTEPANJSKEM NASELJU.

UMETNOST:

–  RISANJE,

–  SLIKANJE,

–  LEPLJENJE,

–  OBLIKOVANJE (mivka, plastelin, …),

–  PREPEVANJE ZNANIH PESMI IN POSLUŠANJE RAZLIČNE GLASBE,

–  PLES IN SPROSTITEV OB GLASBI,

–  POSNEMANJE  ZVOKOV IZ NARAVE IN OKOLJA.

MATEMATIKA:

–  ŠTETJE ZA ZABAVO,

–  RAZVRŠČANJE  PO VELIKOSTI, BARVI, OBLIKI…,

–  ORIENTACIJA NA SEBI IN V PROSTORU.

JEZIK:

–  POSLUŠANJE RAZLIČNIH LITERARNIH VSEBIN,

–  PRIPOVEDOVANJE O POČITNIŠKIH VTISIH,

–  IGRE ZA RAZVIJANJE GOVORA,

–  BIBARIJE, IZŠTEVANKE,

–  IGRA Z GLASOVI IN ČRKAMI,

–  IGRA IN SPOZNAVANJE VLOGE SIMBOLOV IN PISNEGA JEZIKA S POMOČJO KNJIG IN DRUGIH OBLIK TISKA.

NARAVA:

–  OPAZOVANJE IN SPOZNAVANJE CVETLIC, ŽUŽELK IN MALIH ŽIVALI,

–  OPAZOVANJE VREMENA V POLETNEM ČASU,

–  SPOZNAVANJE IN OKUŠANJE POLETNEGA SADJA IN ZELENJAVE,

–  ODKRIVANJE IN SPOZNAVANJE LASTNOSTI VODE – plovnost, prelivanje, pretakanje,…

DRUŽBA:

–  SKUPINSKE DEJAVNOSTI: petje, poslušanje zgodbic, rajalne in gibalne igre…

–  SPOZNAVANJE RAZLIČNIH OBJEKTOV V BLIŽINI VRTCA,

– POGOVOR O DOMU, DRUŽINI IN SVOJIH DOŽIVETJIH NA POČITNICAH,

– IGRA Z MLAJŠIMI IN STAREJŠIMI OTROKI,

– RAZVIJATI SPOSOBNOSTI IN NAČINE ZA VZPOSTAVLJANJE, VZDRŽEVANJE IN UŽIVANJE V               PRIJATELJSKIH ODNOSIH Z ENIM ALI VEČ OTROKI,

– PRIDOBIVANJE VEŠČIN POVEZANIH S TELESNO NEGO IN VARNOSTJO – v igralnici, na igrišču,   v prometu…

Accessibility