Pripravljali smo se na praznovanje obletnice 60-letnice našega vrtca. Tudi mi kot najmlajši smo sodelovali po svojih močeh (sodelovali smo v jurjevanju, glavni prireditvi, saditvi breze Anke). Vsakodnevno smo uživali in ustvarjali ter se igrali v različnih dejavnostih. Ob lepem vremenu pa smo radi na prostem.

Accessibility