Načrt za obdobje: 14. 6. –                 Oddelek: 1-2 leti             Vzgojiteljica: Valentina Novak
Izhodišče za dejavnost: otroci prepoznajo rdečo barvo
Tema: Rdeče češnje, rada jem                            Področje: matematika, gibanje, umetnost, jezik

OBLIKA DEJAVNOSTI

PODROČJE

SKUPNA IGRA
PROSTA  IGRA
VLOGA VZGOJITELJA
Glavno področje
Dnevna skica

NARAVA

CILJ: otr. spoznava in okuša zdravo hrano
-opazujemo drevo češnjo, na našem igrišču

-igra: odzivanje na svoje ime, otroke klicati čisto tiho

-spoznavamo sadje, po barvi, obliki, jagode, češnje, maline…

Risalni, risanje s suhimi barvicami, barvanje listov za jagode, spoznavanje posameznih delov sadja

Raziskovalni, delamo skupine sadja, slikovne aplikacije

Raziskovalni, pripravimo sadno solato, okušamo sadje z zaprtimi očmi …
Opazovati, kako držijo barvice v rokah, pokazati otrokom, kako se pravilno drži barvica.
Povezave med

področji

MATEMATIKA

CILJ: otr. se seznanja s strategijami štetja predmetov
-štejemo do števila 5, sadje

-utrjujemo Rd., Ru., barvo, naredimo skupino rdečega sadja in skupino rumenega
Matematični, sestavljanje posameznih delov v celoto, motiv: Sadje

Tehnični, oblikujemo plastelin v okroglo obliko

Matematični, mečkamo toaletni papir v okroglo obliko
Spremljati, koliko otrok že prepozna posamezno barvo.
GIBANJE

CILJ: sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja tek

-tek do določenega mesta in nazaj

-hoja po stopnicah z držanjem za oporo gor in dol

-GDI: Rdeče češnje

Gibalni, spuščanje po toboganu

Senzo-motorični, dajanje zamaškov na posamezno sadje, po barvi ali kar tako
Spremljati otrokov gibalni razvoj.

UMETNOST

CILJ: doživljanje in spoznavanje umetniških jezikov in njihovih izraznih lastnosti
-sproščamo se ob umirjeni glasbi, Mozart, Beethowen

Likovni, barvanje z debelimi čopiči za mape z likovnimi izdelki

Tehnični, lepljenje na podlago motiv: Rdeče češnje

Likovni, tiskanje z gobico, motiv: Rdeče češnje

motiv: Jagode
Na mape napisati imena in jim dodati še kaj izvirnega.
JEZIK

CILJ: otrok se uči samostojno pripovedovati
-slikovna zgodba, Jagode, C. Sokolov

-okušamo sadje in ga poimenujemo, češnje, jagode, marelice, maline…

-spoznavamo sadje, pogovor o obliki

-ogledovanje revij, pogovor, iščemo sadje

BNP: igra na igrišču, vozila, gugalnice, tobogan,…
Ustvarjalni, gibanje ob instrumentalni glasbi, Rdeče češnje

Likovni, okrogle oblike iz toaletnega papirja pomočimo v rdečo barvo, motiv: Rdeče maline

Knjižni, listanje in ogledovanje knjig
Otroke spodbujati, da poimenujejo sadje.

Accessibility