N:

– Se pogovarja o zdravju in zaščiti pred škodljivimi vplivi sonca.

– Opazuje  senco.

– Se seznanja o načinih, sredstvih zaščite, pred sončnimi žarki.

– Se igra z didaktično igračo –  POKRIVANKA VARNO S SONCEM.

G:

– Gibalne dejavnosti na prostem.

M:

– Opazuje rabo simbolov in sodeluje v pogovorih o pomenu simbolov.

– Se pogovarja, ugotavlja… kaj se je zgodilo kot vzrok in kaj je nastalo kot posledica.

J:

– Si ogleduje in se pogovarja ob knjigah, fotografijah, strokovnih knjigah, enciklopedijah…

– Posluša odraslega in otroka.

– Zgodbice: Senčna ura.

D:

– Dejavnosti ob praznovanju rojstnega dne: petje, risanje, ples, pogostitev.

U:

– Slika, s čopičem, namočenim v vodo.

– Ustvarja s plastelinom.

Accessibility