G:

– Izvaja naravne oblike gibanja na prostem,  trim steza ( poligon ), po različnih površinah, v različne smeri, z različno hitrostjo, z različnimi    sredstvi…

– Se vozi  kolesom.

– Rola

– Vzpostavlja, vzdržuje ravnotežje na mestu in gibanju ( stoja na eni nogi, hoja po črti, vrvi, hoja po nizki klopi… ).

– Ustvarja z gibanjem in ritmom.

– Se igra različne gibalne  igre in sodeluje pri plesu rajalnih iger.

– Se igra igre, ki vsebujejo osnovne načine gibanj z žogo ( lovljenje, met, kotaljenje, nošenje, poigravanje… ).

– Vključuje se v sprostitvene in gibalne  dejavnosti.

M:

– Raziskuje igrišče, površine, igrala… v katera lahko zleze, prehode, predore… in se pogovarja o tem kaj je opazil.

– Se postavlja v razne položaje in opazuje okolje z različnih višin, ko leži pod mizo, igralom, stolom…

N:

– Sodeluje v pogovoru kaj mu prija in kaj ne, kaj lahko storimo za boljše počutje ( če je žejen, lačen, utrujen, primerne obutev, obleka… ).

D:

Pridobiva veščine povezane s telesno nego, varnostjo.

– Dejavnosti ob praznovanju rojstnega dne: petje, risanje, ples, pogostitev.

 

 

Accessibility