Načrt za obdobje: 15. 3. 2021-                 Oddelek: 1-2 leti           Vzgojiteljica: Valentina Novak
Izhodišče za dejavnost: otroci tvorijo različne glasove, Api-vrtec, projekt
Tema: FILIP RAZISKUJE NARAVO
Povezave med področji: umetnost, jezik, narava, družba
GLAVNO PODROČJE

 

OBLIKA  DEJAVNOSTI

PODROČJE
SKUPNA IGRA
PROSTA IGRA
VLOGA VZGOJITELJA
MATEMATIKA

CILJ: otrok išče, zaznava, in uporablja različne možnosti rešitve problema

-otrok se seznanja z geometrijskimi liki
Razvrščanje cvetlic, po barvi in obliki
Grafični kotiček, tiskanje cvetlic s štampiljkami cvetlic, tiskanje cvetlic po določenem matematičnem zaporedju.

Kotiček, Pajkova mreža, otroci prepletajo nit med žebljički pribitimi v leseno podlago.

Matematični, otroci iz posameznih izrezanih geometrijskih likov, delov, sestavljajo intelektualno sliko, cvetlic na travniku. Posamezne dele postavljajo na zeleno podlago.
Približati matematiko, kot prijetno izkušnjo.
Povezave

med področjem

UMETNOST

Cilj: uporaba in razvijanje spretnosti, raziskovanje, spoznavanje, …
Seznanitev z novo pesmijo, Trobentica, Bitenc

Plesno ustvarjanje ob glasbi Mozart, »Zaplešiva na travniku«
Ustvarjalni, izdelamo cvetlice iz papirja

Cvetlični kotiček, otroci sestavijo cvetlice iz slamic in papirnih cvetnih listov

Tehnični, barvanje travnika z debelimi čopiči, z Ze tempero.
Ustvarjati ustvarjalno okolje.
JEZIK

Cilj: otrok spoznava besedo, kot vir informacij
Poslušanje zgodbe, Filip raziskuje naravo, priredila po zgodbi, Friderik razišče svet, U. Klančič, zgodba za razvijanje motorike govoril, izreka glasov, š, z, brmmm,

Pogovor o ključnih besedah iz zgodbe
Knjižni, ogledovanje knjig z vsebinami o travniku, poimenovanje cvetlic in opazovanje razlik med njimi po barvi in obliki.

Jezikovni, pripovedovanje ob ilustracijah iz zgodbe, ponavljanje glasovne izreke z glasovi za oponašanje vetra, ptic, čebele, poljubčkov, avta, …
Pozorno poslušati komunikacijo med otroki.
NARAVA

Cilj: otrok spoznava lastnosti snovi, rastlin in jih primerja med seboj
Opazovanje travnika v pomladnem času, učimo se uživati na prostem, opazovanje rastlin in živali na travniku, fotografiranje.

Nabiranje travniških rastlin, razvrščanje, sušenje, …
Čutni kotiček, otroci po vohu in otipu ugotavljajo, kaj je v posamezni škatli, zemlja, rastline, kamenčki, semena, otrok prepozna sliko in jo položi na ustrezno škatlo

Likovni, risanje z voščenimi barvami in z vodeno barvo ozadje, motiv, travnik
Omogočati otrokom opazovanje po lastnem interesu.
DRUŽBA

Cilj: otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati
MEDSEBOJNO DELOVANJE MED ČLOVEKOM IN NARAVO, posadimo medonosne rastline v lončke iz odpadne plastične embalaže
Raziskovalni, manipuliranje z zemljo,  semeni, posadimo medonosne rastline, bazilika, timijan, peteršilj v lončke.

Naravoslovni, zalivamo, negujemo, brišemo liste na rastlini.
Spodbujati otroke k skupnemu sodelovanju.

Sodelovanje s straši pri zbiranju odpadne plastične embalaže, za izdelavo lončkov.

 

Accessibility