D:

– Individualni pogovor, pogovor v manjši skupini.

– Primerja ( včasih, danes).

– Urejanje mape in dopolnjevanje (risbe, fotografije,)

– Podoživljanje.

– Dejavnosti ob praznovanju rojstnega dne: petje, risanje, ples, pogostitev.

N:

– Ugotavlja in spoznava svoj napredek – preko ogleda mape.

12. 3. 2021 – Spuščanje Gregorčkov, po potoku, reki.

U:

– Otrok riše, slika, ustvarja s plastelinom.

– Prepeva znane pesmice.

– Pleše.

– Izdelovanje gregorčkov – plovil iz naravnega materiala.

G:

– Niza, gnete, upravlja z različnimi predmeti, prepleta …

M:

– Šteje ( naprej, nazaj ).

– Rabi imena za števila.

– Poimenuje barve, odtenke.

– Poimenuje like, jih loči med seboj.

– Dodaja predmete, odvzema…

– Uporablja velikostne odnose ( velik, majhen, večji…).

J:                                                                         

– Otrok tvori povedi, se pogovarja, sprašuje, odgovarja, komentira.

Accessibility