Pustni čas je veselo za nami. Igralnico in garderobo smo okrasili s Kurenti in pustnimi maskami. Našemili smo se, se skupinsko fotografirali za vas. Obiskali smo Dom starejših občanov v naselju, kjer smo zapeli pod okni njihovih stanovalcev slovensko himno in pustno pesem. Veseli so nas bili.

Te dni nadaljujemo z načrtovano temo iz področja matematike, z geometrijo. Spoznali smo geometrijska telesa, zdaj pa spoznavamo geometrijske like in se igramo z raznimi didaktičnimi kompleti na temo.

Accessibility