Načrt za obdobje: 4. 1.-            Oddelek: 1-2 leti                      Vzgojiteljica: Valentina Novak
Izhodišče za dejavnost: deček opazi ptico, ki leti zunaj
Tema:   ČIČIDO                    Povezave med področji: gibanje, matematika, jezik, narava, družba
Globalni cilj:    razvijanje estetskega zaznavanja in umetniške predstavljivosti
PODROČJE OBLIKA DEJAVNOSTI
 

 

SKUPNA IGRA    PROSTA  IGRA VLOGA VZGOJITELJA
GLAVNO

PODROČJE

 

 

 

Dnevna skica
GIBANJE

CILJ: iskanje lastne poti pri reševanju problemov

 

 

-pregradimo prostor z vrvico, elastiko (otroci sami poiščejo ustrezno gibalno pot čez oviro

-telovadimo z baloni, obroči,..

 

Gibalni, žoge mečemo v zaboj

Gibalni, ciljanje žog v obroč,

 

 

 

 

 

Gibanje povezovati z matematiko. Prostor pregraditi z elastiko,obrniti mize, paziti na varnost otrok.
 

MATEMATIKA

CILJ: otrok spoznava prostor njegove meje

 

 

Izdelava plakata, o pticah, razvrščanje Carrollov diagram

 

Matematični, zlagamo kocke v stolp, pregradimo prostor z velikimi kockami Konstrukcijski, zlagamo lesene kocke

Povezave med področji
JEZIK

CILJ: otrok razvija govorne sposobnosti

-poslušanje zgodbe, Ptice pozimi, V. N.

-glasovno oponašanje ptičjega petja  KU-KU, HU-HU, ČIČIDO-ČIČIDO, ČIV-ČIV

 

-BNP opazujemo ptice, poslušamo oglašanje

 

 

Knjižni, iščemo ptice v revijah, Cicido, Vrtnar, Moj mali svet

Jezikovni,

-ogledovanje in pogovor ob apliklacijah različnih ptičev, otr. spodbujati, pokaži kje ima ptica kljun

 

Z otroki se veliko pogovarjati in jih spodbujati pri uvajanju komunikacije. Izkoristiti poglobljen pogovor z otroki, otrokom dati navodilo, pokaži na sliki.
UMETNOST

CILJ: razvijanje umetniške predstavljivosti

-prvo risanje s svinčnikom

-ples ČIČIDO, glasba S. Makarovič

-improvizirana igra s prsti, Ptiček, kam letiš?

-seznanitev s pesmijo, V parku, J. Kuhar in Vrabček O. Denac

 

Likovni, barvanje z gobico z vodeno barvo, mešanje modre z belo barvo: Tako zmečkane, pa tako lepe, motiv: Vrabec (sodelovanje-likovni natečaj).

 

Glasbeni, igranje na MRI ob poslušanju pesmi iz CD-ja in prosto igranje

Glasbeni, poslušanje različnih ptičev iz CD-ja All birds of Europe

 

Omogočati, da otroci uživajo v svojem intimnem svetu, da komunicirajo z okoljem spontano, neposredno.
NARAVA,

CILJ: otr. odkriva in spoznava pojave na nebu

-nahranimo ptice pozimi, nastavimo semena

Gibalno ustvarjanje ob pesmi, Vrabček

 

 

BNP, opazovanje neba, oblakov, gibanja v zraku

Raziskovalni, poslušanje oglašanja ptičev iz glinenih piščalk, otroci tudi sami poskušajo pihati v piščali

 

Atrij, poslušamo, kaj slišimo okrog sebe, avtobus, avto,..

 

 

Ustvarjati prijetno vzdušje medsebojnega zaupanja.

 

 

DRUŽBA

CILJ: otrok se seznanja s pravili v skupini

GDI: Ptički v gnezdo, Medved  še spi

 

Poskrbeti za varnost otrok.

 

 

 

 

 

 

 

Accessibility