Načrt za obdobje: 16. 11. 2020 – 4. 12. 2020           Oddelek: 1-2 leta           Vzgojiteljica: Valentina Novak
Izhodišče za dejavnost: tradicionalni slovenski zajtrk, API-vrtec (projekt)
Tema: OD ČEBELE DO MEDU
Povezave med področji: gibanje, matematika, jezik, družba, narava
GLAVNO PODROČJE:

UMETNOST

 

             OBLIKA  DEJAVNOSTI
PODROČJE SKUPNA IGRA PROSTA IGRA VLOGA VZGOJITELJA
 

UMETNOST

Cilj: uporaba in razvijanje spretnost

-Seznanitev z novo pesmijo, Čebelica, O. Denac

-Ogled kratkih filmov o čebelah na Youtube, Bees in hive 1 in 2.

Bees pollinating.

 Likovni, izdelava čebelic iz naravnega materiala, barvanje trupa z akrilnimi barvami, lepljenje kril iz čebeljega voska, iz odpadnega materiala,oblikovanje glave iz das mase.

 

 

Pomagati otrokom pri izdelavi čebel.

Izdelava lutke, Čebela, ki bo z nami do konca skrbela za varnost in zdravje-motivacijsko sredstvo.

Povezave

med področjem

 

 

GIBANJE

Cilj: razvijanje fine motorike

-Sprehod do bližjega travnika, opazovanje in pogovor, kakšen je v tem času.

-Gdi: Čebele v panj.

 

 

Gibalni, utrjujemo pesem Čebelica, povežemo z gibanjem.

Ustvarjalni, ob poslušanju pesmi iz CD-ja rišemo s svinčnikom, »POLETIMO S ČMRLJEM«, N. Rimski-Korsakov.

Raziskovalni, Braim Gym, let čebele z obema rokama, krožni gibi, z dvema barvicama, Čebelji let na listu.

 

 

Pripraviti dejavnosti, ki so en korak pred otrokovimi. zmožnostmi.

 MATEMATIKA

Cilj: otrok rabi imena za števila

-Sestavljanje, kocke iz  lesenih ploščic, po narejenem modelu

-Gradnja čebelnjaka s škatlami

 

Matematični, štejemo do štev. 3, preštejemo pike-cvetlice na krožniku in položimo »čebele v čebelnjak«, kolikor je pik-toliko čebel,

Matematični, razvrščanje  je žuželka/ni žuželka.

 

 

 

Spodbujanje otrok k opravljanju zahtevnejših nalog.

 

JEZIK

Cilj: navajanje otrok na zbrano poslušanje

-seznanitev z Bibarijo, Panj, Ljudska

-poslušanje zgodbe, Medena pravljica, S. Makarovič, skrajšana verzija

-pogovor o pomembni vlogi čebele v naravi

 

Jezikovni, iščemo čebelo v revijah, Eko velikan, Cicido, poimenujemo.

Govorni, poslušanje zgodbe, Filip raziskuje naravo, z vajami motorike govoril (oglašanje čebel, veter, ptice, …)

Izkoristimo priložnosti za poglobljen pogovor z otroki.
 

NARAVA

Cilj: otrok spoznava, da se živa bitja med seboj sporazumevajo

-opazujemo čebelo na aplikaciji, poimenujemo dele njenega telesa

-Slovenski tradicionalni zajtrk, 20. 11. 2020

-Kako čebele naredijo med? razlaga ob slikah

Raziskovalni, sladkamo se z medom, okušanje različnih vrst medu. Pripravimo medeno limonado in  čaj z medom.

Kuharski, naredimo si medeni namaz, z maslom, tudi s kislo smetano.

Naravoslovni, topljenje v tekočinah, mleko, čaj, vroče/mrzlo.

 

Otroke navajamo, da s poskusom ugotavljajo lastnosti snovi.
DRUŽBA

Cilj:

otrok spoznava, da vsi, odrasli in otroci pripadajo družbi in so pomembni

Medena masaža, z medom in kokosovim oljem, dlani, stopala Dom, igra z dojenčki, negovanje, mazanje s kremo-masaža, seznanjanje z izrazi, spodaj/zgoraj.
Accessibility