Tema: ČIRA ČARA – RAD IMAM?

Načrt za obdobje: od 19.10. do 6.11.2020

Primeri dejavnosti:

JEZIK

 • Zgodbi: Čarovnička Betka (Lieve Baeten), Zvezdice za lisičko (Debi Gliori).
 • Učenje in utrjevanje pesmice: Mi se imamo radi (Ljudska).

NARAVA

 • Senzorika: Seznanjanje z različnimi sledovi živali in svojih podplatov.
 • Izrezovanje buč igra s semeni.
 • Nabiranje naravnega materiala za instrumente.
 • Barvanje stopala in odtis.

DRUŽBA

 • Izdelava plakata »Rad imam«.
 • Krajše skupinske dejavnosti (petje pesmice, igranje na instrumente, gibalne igre).
 • Elementarna igra: » Čira Čara – Spremeni se«.
 • Igra skrivalnic »Nekdo mi je vzel kar je moje in imam rad«.

GIBANJE

 • Igra različnih elementarnih iger.
 • Gibamo se kot živali.
 • Hodimo po stopinjah in barvah.
 • Ponazarjanje predmetov, živali ( ustvarjalno gibanje ob glasbeni spremljavi);
 • Izvajanje preproste plesne igre.

UMETNOST

 • Oblikovanje živali iz plastelina.
 • Izdelava lutk.
 • Igra z lutkami.
 • Izdelava instrumentov in igranje ( kamni, palice, oreh itd).
 • Igra z lastnimi instrumenti.

MATEMATIKA

 • Seznanjane in utrjevanje barv.

Vzporedna dejavnost:

 • Prepevanje pesmic že usvojenih pesmic.
 • Jahanje konjev.
 • Urejanje osebnega dnevnika (barvanje imen, risanje sebe).
 • Vožnja s poganjalčki – Mali sonček.
Accessibility