Načrt za obdobje: 12. 10. 2020-              Oddelek:  1-2 leti       Vzg.: Valentina Novak
Izhodišče za dejavnost: otroci so opazili velik dežnik
Tema: Pod medvedovim dežnikom      Povezave med področji: matematika, jetik, narava, gibanje
                   OBLIKA DEJAVNOSTI
PODROČJE

 

 

SKUPNA IGRA

 

 

PROSTA IGRA VLOGA VZGOJITELJA
GLAVNO PODROČJE

 

   Dnevna skica
UMETNOST

Cilj: razvijanje ustvarjalnosti

 

 

-ples z dežnikom ob glasbi, Nevihta

 

-likovni (slikanje s prstnimi barvami na pripravljeno podlago, motiv, Moj dežnik.

 

Otroci prinesejo svoje dežnike od doma, če jih imajo.

Spodbujati otroke k ustvarjalnosti.

Povezave med področji
MATEMATIKA

Cilj: otrok razvija miselne operacije

-opazujemo vzorce na dežnikih,

-naredimo skupine po tri in štejemo skupaj do števila 3

Matematični, otroci vstavljajo ustrezno obliko v prazen prostor, sestavljanke.

Umiritveni (blazine, knjige, …)

Ustvarjati prijetno vzdušje.

 

JEZIK

Cilj: otrok razvija  jezikovno zmožnost v različnih funkcijah

– poslušanje zgodbe, Pod medvedovim dežnikom

-pogovor o ključnih besedah iz zgodbe

-utrjevane prstne igre, Prve kapljice

 

 

Jezikovni, kličemo se po imenih, otroci se odzivajo na svoje ime, ko ga pokličemo tiho/glasno.

Pravljični, ogledovanje knjig, poimenovanje

Otroke spodbujati, posebej tiste, ki že dobro govorijo, da povedo svoje ime.
NARAVA,

Cilj: otrok manipulira z materiali

-funkcionalna igra z naravnim materialom, kostanj, … polnimo posode, štejemo 1,2,3 Raziskovalni, preizkušamo tihe/glasne zvoke (triangel-boben)

 

 

Otrokom omogočiti prijetno in sproščeno igro.
GIBANJE

Cilj: sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja

-GDI, Sonce in dež, poslušanje zvokov triangla in bobna in ustrezno gibanje

-GDI, Iščemo medvedka, skrivamo in iščemo plišastega medvedka

Gibalni, niz gimnastičnih vaj s papirnatimi tulci, ramena, boki, roke, noge. Zagotoviti vsakodnevne potrebe po gibanju otrok.