D:

– Otroci spoznavajo pokrajine – Gorenjska, Dolenjska, Prekmurje, Primorska, Bela krajna.

– Spoznavajo značilnosti posameznih pokrajin.

– Spoznavajo pokrajine preko zemljevida.

– Ogled različnih zemljevidov Slovenije.

– Spoznavajo značilnosti in simbole posamezne pokrajine.

N:

Spoznavanje, okušanje značilnih jedi posameznih pokrajin.
U:

– Pojemo pesemi– Jaz pa pojdem na Gorenjsko, Marko skače, Lepa Anka kolo vodi.

Otroci rišejo, lepijo.

– Uprizarjajo.

– Se igrajo z ročnimi lutkami.
M:

Otroci si izberejo simbol za posamezna pokrajino in ga na zemljevid pokrajin prilepijo.

– Vsako pokrajino pobarvajo s svojo barvo.

– Ugotavljajo velikosti pokrajin, jih primerjajo od največje do najmanjše.

G:

Rajalna igra  – Rdeče češnje rada jem.

– Plešemo – Ob bistrem potočku.

– Telovadba v telovadnici – ob petkih.

J:

– Ogled atlasa in pogovor ob njem.

– Ogled različne literature o Sloveniji, pokrajinah.

– Se pogovarjajo, komentirajo, se učijo drug od drugega.

– si ogledujemo strokovno literaturo: Bled, Mlin na Muri, Triglav…

– Seznanja se z deklamacijo – Daj zmaj ( O. Župančič).

– Prepisujejo, prerisujejo imena pokrajin.

Zgodba: Martin Krpan (F. Levstik ).

Accessibility