ZAPISNIK 1. SREČANJA S STARŠI

 

 

 

IME SKUPINE: KAPLJICE

IME VZGOJITELJICE: Tea Rusjan

IME POM. VZGOJITELJICE:

KRAJ IZVEDBE: Telovadnica v enoti

DATUM: 21. 9. 2020

URA: 16. 30

PRISOTNI: 9 staršev

ODSOTNI:  5 staršev

 

 

DNEVNI RED:

 1. Predstavitev dela in življenja v skupini, ter dnevni red vrtca
 2. Predstavitev individualnega letnega načrta dela
 3. Pravilnik o varnosti otrok
 4. Izvolitev delegata v svet staršev
 5. Mnenja in predlogi staršev

 

Ad1:

Po pozdravu staršev sem se zahvalila staršem za dosedanje sodelovanje, podporo, prinašanju materiala in igrač… Še posebej sem se zahvalila za sodelovanje preko e-pošte v času zaprtja vrtca (zaradi Covida 19).

Ob vabilu na sestanek so starši prejeli  prilogo, ki je priloga tudi zapisniku. Nihče ni imel nobenega vprašanja oziroma ni izrazil nobene nejasnosti, v zvezi s prilogo. Staršem sem predstavila delo in življenje v skupini.

Opisala sem značilnosti skupine, vzdušje, ugotovitve uvajalnega obdobja, predstavila napredek otrok glede na lansko leto….

 

SKLEP 1: Starši bodo otroke oblačili za bivanje v vrtcu večplastno.

SKLEP 2: Zaradi Covida 19, je prepovedano nošenje igrač od doma.

SKLEP 3: Starši so seznanjeni, da otrok, ne bo bival v vrtcu več kot 9.00 ur.

SKLEP 4: Starši otrok, ki imajo pretečen rok  zdravil (vročinski krči), prinesejo nova

zdravila.

 

Ad2:

Podrobno sem predstavila letni načrt dela skupine.

 

 1. SKLEP: LND skupine bo celo šolsko leto visel na oglasni deski in bo na spletni strani skupine.
 2. SKLEP: S projektom Spominska mapa se vsi prisotni starši strinjajo. V vrtec bodo prinesli mape s petnajstimi srajčkami. V katere bomo vlagali slikovno gradivo s komentarji, besedila pesmi, izdelke otrok….
 3. SKLEP: V skupini bomo praznovali rojstne dni otrok. Slavljenec prinese v skupino manjši posladek in obdari skupino na primer: s slikanico, žogo, milnimi mehurčki, plastelinom….
 4. SKLEP: Ob projektu PRAVLJICA POTUJE bodo starši otroku doma prebrali pravljico in po vsebini pravljice ustvarjali skladno s slikanici priloženimi navodili. S projektom bomo pričeli v spomladanskih mesecih.
 5. SKLEP: starši so seznanjeni, da fotografije drugih otrok NE SMEJO objavljati NIKJER – SPLET, DRUŽBENIH OMREŽJIH,… .
 6. SKLEP: starši so seznanjeni, da strokovnih delavk, brez njihovega dovoljenja ne smejo fotografirati.
 7. SKLEP: Starši so prejeli geslo in uporabniško ime za ogled spletne strani skupine. To so potrdili s podpisom.
 8. SKLEP: Dogovorili smo se za vsebino  naših naslednjih skupnih srečanj.

Tema: Igra s snegom – sankanje na hribčku pri vrtcu.

Tema: Skupaj s starši na Golovec.

V skupni obliki, pa se bomo srečali tudi ob zaključku šolskega leta na zaključku enote.

 1. SKLEP: Skupina bo sodelovala v gibalnem projektu MALI SONČEK.
 2. SKLEP: Starši se s predstavljenim ILND oddelka strinjajo in nanj nimajo pripomb.

 

Ad3:

Pravilnik o varnosti otrok je objavljen na internetni strani vrtca.

 1. SKLEP: Starši izpolnjeno izjavo, ki visi na oglasni deski skupine, ob vsaki

vrnitvi otroka, v vrtec (tudi enodnevni). Izpolnjen obrazec oddajo strokovni

delavki, v oddelku.

 1. SKLEP: V vrtec naj prihajajo le zdravi otroci.
 2. SKLEP: Starši naj dosledno javljajo vzrok odsotnosti otroka.

 

Ad4:

Pohvalila sem dosedanjo predstavnico za korektno delovanje in opravljanje naloge., ter za sprotno komunikacijo z nama in starši.

 

 1. SKLEP: prisotni starši so za delegata v svet staršev potrdili dosedanjo predstavnico  gospo Petro Habič.

 

Petra Habič

Pot v Dolino 30

1000 Ljubljana

GSM: 041 420 127

 

Ad5:

Pogovarjali smo se o fotografiranju otrok v skupini, aktualnih temah… Starše sem opozorila na izpolnjevanje ankete glede prisotnosti v času med prazniki.

Starše sem povabila, da se za pripombe in nejasnosti, nesoglasja obračajo na strokovni delavki v skupini.

 1. SKLEP: Vsi starši sledijo obvestilom na oglasni deski skupine.
 2. SKLEP: Vsi starši posredujejo svoje e –mail naslove gospe Katji Jakič, ki bo vsake tri mesece ostalim staršem v skupini posredovala fotografije, ki bodo nastale v skupini otrok Kapljice.

 

Srečanje smo zaključili ob 18.30

 

Ljubljana: 23. 9. 2020

 

Zapisala: Tea Rusjan

Accessibility