DNEVNI RED:

 1. Predstavitev dela in življenja v skupini.
 2. Predstavitev letnega  načrta dela.
 3. Pravilnik o varnosti otrok.
 4. Potrditev delegata v svet staršev.
 5. Pobude in predlogi.

Ad1:

Po pozdravu staršev sva se s pom. vzg. zahvalili staršem za dosedanje sodelovanje, podporo, prinašanju materiala in igrač… Še posebej sva se zahvalili za sodelovanje preko mailov, driva.. v času zaprtja vrtca ( zaradi Covida 19 ).Ob vabilu na sestanek so starši prejeli  prilogo, ki je priloga tudi zapisniku. Nihče ni imel nobenega vprašanja oziroma ni izrazil nobene nejasnosti, v zvez z prilogo. Staršem sem predstavila delo in življenje v skupini. Opisala sem značilnosti skupine, vzdušje, ugotovitve uvajalnega obdobja, predstavila napredek glede na lansko leto…

 1. SKLEP: Starši bodo otroke oblačili za bivanje v vrtcu večplastno.
 2. SKLEP: Starši so seznanjeni in dovolijo izhod iz skupine z otrokom z DSP.
 3. SKLEP: Zaradi Covida 19, je prepovedano nošenje igrač od doma.
 4. SKLEP: Starši so seznanjeni, da otrok, ne bi bival v vrtcu več kot 9.00 ur.
 5. SKLEP: Za odhod na tabor, oziroma plačilo izletov… lahko preko sklada vrtca, nudimo plačilo le teh, socialno šibkejšim družinam.
 6. SKLEP: Starši otrok, ki imajo pretečen rok  zdravil ( vročinski krči ), prinesejo nova  zdravila.
 7.  SKLEP: Fotografije otrok, ki so posnete v vrtcu ni dovoljeno objavljati na splet in družabnih omrežjih.

Ad2:

Podrobno sem predstavila INDIVIDUALNI LETNI DELOVNI NAČRT oddelka.

 1. SKLEP:  ILDN skupine bo visel celo šolsko leto, na oglasni deski in bo na spletni strani skupine.

2. SKLEP: Starši novincev  prinesejo portfolio mape, s srajčkami.

3. SKLEP: Rojstne dni v skupini bomo praznovali. Slavljenec prinese v skupino nekaj malega za skupino (  posladek ali sadje ali slano pecivo).  Dogovorili smo se, da slavljenec obdari tudi skupino, v dogovoru z nama – didaktično igračo ali družabno igro ali slikanico.

4. SKLEP: CICIUHEC: Skupaj z otrokom preberete 2 pravljici in otroka naučite 1 deklamacijo ( najmanj 2  kitici ). Vsebino pravljice in deklamacijo, bo otrok predstavil sovrstnikom v skupini. Literarne vsebine naj bodo kvalitetne in primerne starosti otrok. Otrok ko bo pripovedoval vsebino prinese v vrtec,  risbo po vsebini zgodbe in knjigo. Rok: 30. 4. 2021.

5. SKLEP: MALI SONČEK: Otrok tekom leta s svojo družino opravi en izlet in prinese v vrtec fotografijo ali žig in datum izleta. Rok: 30. 4. 2021

6. SKLEP: Starši so podprli, da bo naše 2 srečanje v začetku decembra  2020, izlet z baterijami na Ljubljanski grad.  Tretje srečanje bo na pobudo  staršev januarja ali februarja 2021  – sankanje na hribčku ob vrtcu. V pomladnih mesecih se bomo srečali na gibalno športnem popoldnevu – igrišču, oziroma parkirišču vrtca. V skupni obliki, pa se bomo srečali tudi ob zaključku šolskega leta na zaključku enote.

7. SKLEP: Starši se strinjajo z ILDN- jem  oddelka in nanj nimajo pripomb.

Ad3:

Pravilnik o varnosti otrok je objavljen  na internetni strani vrtca.

 1. SKLEP: Starši izpolnjeno izjavo, ki visi na oglasni deski, ob vhodu v vrtec, ob vsaki vrnitvi otroka, v vrtec ( tudi enodnevni ), izpolnjeno oddajo strokovni delavki, v oddelku.
 2. SKLEP: V vrtec naj prihajajo zdravi otroci.
 3. SKLEP: Starši naj dosledno javljajo odsotnost otrok.

Ad4: Pohvalila sem dosedanjo predstavnico za korektno delovanje in opravljanje njene naloge., ter za sprotno komunikacijo z nama in starši.

1.SKLEP: Vsi prisotni starši so potrdili dosedanjo predstavnico v Svetu staršev.

  HELI TURK

Ad5:

Pogovarjali smo se o aktualnih temah, prihajajočih dejavnostih … Starše sem opomnila na  izpolnjevanje anket med prazniki. Povabili sva starše, da se za vse pripombe, nejasnosti, nesoglasja… najprej obrnejo na naju.

 1. SKLEP: Gospa Heli Turk bo priskrbela majčke z znakom naše skupine.
 2. SKLEP: Portfolio mape, so starši po končanem sestanku odnesli domov. Mape vrnejo v vrtec do 28. 9. 2020.
 1. SKLEP: Gospa Heli Turk bo, tudi v prihodnje, preko emailov staršem pošiljala  fotografije.

Starši so se nama zahvalili za dosedanje  delo in  skrbi za njihove otroke, ter sodelovanje s starši.

Srečanje smo zaključili ob 18. 30

Zapisala:

Tamara Milinović Grgić

Accessibility